ODL
Yhdistämö – osallisuutta ja tukea nuorille aikuisille

Yhdistämö edisti työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten aikuisten toimintakykyä ja osallisuutta.

Osallisuutta ja tukea nuorille aikuisille

Yhdistämö oli nuorten aikuisten sosiaaliseen vahvistumiseen ja kuntoutumiseen tähtäävä kehittämishanke. Hankkeessa edistettiin työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien 18–35-vuotiaiden osallisuutta sekä toimintakykyä kohti koulutusta ja työelämää.

Erityisenä kohderyhmänä olivat paljon palveluita tarvitsevat nuoret aikuiset, jotka hyötyvät tiiviistä palvelukoordinaatiosta. Toimintaa järjestettiin Oulun eri hyvinvointikeskusten alueilla painottuen keskustan ja Kiimingin alueille.

Kehittämistyön kohderyhmänä olivat nuorten aikuisten lisäksi heidän kanssaan työskentelevät sosiaali- ja terveysalan toimijat, muut julkiset toimijat sekä järjestöjen työntekijät. Hankkeen kehittämistyö kohdennettiin etenkin verkostomaisen työtavan kehittämiseen. Keskeinen kehittämiskohde oli nuoren tarpeisiin vastaava hyvinvointialusta-toimintamallin kehittäminen. Kehittämistyötä toteutettiin asiakaskohderyhmän ja työntekijöiden yhteisisissä yhteiskehittämisen työpajoissa. Tavoitteenamme oli parantaa palvelujen asiakaslähtöisyyttä, laatua, saavutettavuutta ja palvelujen yhteentoimivuutta. Lisäksi työntekijäkohderyhmälle järjestettiin yhteistä osaamista vahvistavia koulutuksia. Hankkeen järjestämien koulutusten materiaalit löytyvät alareunasta.

Toimintamuodot

Yksilötyöskentelyä toteutettiin intensiivisenä palveluohjauksena nuoren tarpeen mukaisessa ympäristössä, kotona, julkisissa tiloissa tai toimistolla. Keskeistä oli nuoren toimijuuden tukeminen sekä oikea-aikaisen ja tarvetta vastaavan palvelun löytäminen ja siihen sitouttaminen.

Nuorelle pyrittiin muodostamaan yksilöllinen palvelukokonaisuus, jossa yhdisteltiin joustavasti erilaisia yksilö-, ryhmä- ja vertaistoiminnan muotoja. Yksilötyössä hyödynnettiin voimavara- ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä ja nuoren osallisuutta lisääviä työkaluja. Yksilötyön vaikutuksia ja yksilöllisiä muutoksia seurattiin 3x10D®-elämäntilannemittarin avulla. Tuotimme hankkeessa tietoa käytettyjen menetelmien ja toimintamallin vaikutuksista ja nuorten kiinnittymisestä yhteiskuntaan. Kooste toiminnasta ja tuloksista löytyy loppujulkaisusta .

Toteuttajat

Yhdistämö-hanke toteutettiin yhteistyössä Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön (ODL) ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa (DIAK). ODL oli päätoteuttajana ja Diak toimi osatoteuttajana. ODL vastasi erityisesti asiakastyön koordinoinnista ja toteuttamisesta ja Diak vastasi erityisesti koulutusten järjestämisestä sekä hyvinvointialustan kehittämisestä.

Hankkeessa työskentelivät

ODL:

Saana Hautala
projektipäällikkö

Johanna Anttila
projektikoordinaattori/palveluohjaaja

Juha Karhula
palveluohjaaja

DIAK:

Marja Pinolehto
projektikoordinaattori

Päivi Vuokila-Oikkonen
asiantuntija

Milla Korkiakoski
asiantuntija

Rahoittajat

Hankkeen päärahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (ESR/TL5). Oulun kaupunki ja hankkeen toteuttajat osallistuivat myös hankkeen rahoitukseen.

Lisätietoja

Piritta Pietilä-Litendahl
Palveluvastaava
 • Blogi ODL Yhdessä
  Intensiivistä tukea matalalla kynnyksellä

  Yhdistämö-hanke on Oulun Diakonissalaitoksen säätiön ja Diakoniammattikorkeakoulun yhteinen kehittämishanke. Tavoitteenamme on edistää 18–35-vuotiaiden työelämän ja…

 • ODL Yhdessä Uutiset
  Yksi askel eteenpäin – Teatteria yhteistyössä

  Miksi aidon kohtaamisen tielle kasaantuu esteitä, vaikka kohtaamisen osapuolilla on hyvä tarkoitus? Yksi askel…

 • Blogi ODL Yhdessä
  Minä en ole yhtä kuin ajatukseni!

  Perjantai 30.9. oli hieno päivä! Sain olla mukana katsomassa ja näytöksen jälkeisessä keskustelussa asiantuntijaroolissa…

 • Blogi ODL Yhdessä
  Liikkuvat palvelut tulevat tukea tarvitsevan nuoren luokse

  Kaikilla nuorilla ei ole ystävää, sukulaista tai muutakaan läheistä, joka voisi toimia rinnalla kulkijana. Voisiko…

 • ODL Yhdessä Uutiset
  Hyvinvointialusta kokoaa nuorten palvelut samalle alustalle

  Yhdistämö on ODL:n ja Diak:n Oulussa toimiva nuorten aikuisten sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke (3.8.2020-30.4.2023). Hankkeessa…