ODL
Yhdistämö – osallisuutta ja tukea nuorille aikuisille

Yhdistämö edistää työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten aikuisten toimintakykyä ja osallisuutta.

Osallisuutta ja tukea nuorille aikuisille

Yhdistämö on nuorten aikuisten sosiaaliseen vahvistumiseen ja kuntoutumiseen tähtäävä kehittämishanke. Hankkeessa edistetään työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien 18–35-vuotiaiden osallisuutta sekä toimintakykyä kohti koulutusta ja työelämää.

Erityisenä kohderyhmänä ovat paljon palveluita tarvitsevat nuoret aikuiset, jotka hyötyvät tiiviistä palvelukoordinaatiosta. Toimintaa järjestetään Oulun eri hyvinvointikeskusten alueilla painottuen keskustan ja Kiimingin alueille.

Kehittämistyön kohderyhmänä ovat nuorten aikuisten lisäksi heidän kanssaan työskentelevät sosiaali- ja terveysalan toimijat, muut julkiset toimijat sekä järjestöjen työntekijät. Hankkeen kehittämistyö kohdennetaan etenkin verkostomaisen työtavan kehittämiseen. Keskeinen kehittämiskohde on nuoren tarpeisiin vastaava hyvinvointialusta-toimintamallin kehittäminen. Kehittämistyötä toteutetaan asiakaskohderyhmän ja työntekijöiden yhteisisissä yhteiskehittämisen työpajoissa. Tavoitteenamme on parantaa palvelujen asiakaslähtöisyyttä, laatua, saavutettavuutta ja palvelujen yhteentoimivuutta. Lisäksi työntekijäkohderyhmälle järjestetään yhteistä osaamista vahvistavia koulutuksia. Hankkeen järjestämien koulutusten materiaalit löytyvät alareunasta.

Toimintamuodot

Yksilötyöskentelyä toteutetaan intensiivisenä palveluohjauksena nuoren tarpeen mukaisessa ympäristössä, kotona, julkisissa tiloissa tai toimistolla. Keskeistä on nuoren toimijuuden tukeminen sekä oikea-aikaisen ja tarvetta vastaavan palvelun löytäminen ja siihen sitouttaminen.

Nuorelle pyritään muodostamaan yksilöllinen palvelukokonaisuus, jossa yhdistetään joustavasti erilaisia yksilö-, ryhmä- ja vertaistoiminnan muotoja. Yksilötyössä hyödynnetään voimavara- ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä ja nuoren osallisuutta lisääviä työkaluja. Yksilötyön vaikutuksia ja yksilöllisiä muutoksia seurataan 3x10D®-elämäntilannemittarin avulla. Tuotamme hankkeessa tietoa käytettyjen menetelmien ja toimintamallin vaikutuksista ja nuorten kiinnittymisestä yhteiskuntaan.

Hankkeessa järjestetään myös nuorille aikuisille suunnattua  kohtaamispaikkatoimintaa ODL Helmi kahvilassa maanantaisin klo 13–17 ja tiistaisin klo 11–13. Toiminnan sisältö suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa heidän toiveitaan ja tarpeitaan kuunnellen.

Toteuttajat

Yhdistämö-hanke toteutuu yhteistyössä Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön (ODL) ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa (DIAK). ODL toimii päätoteuttajana ja Diak toimii osatoteuttajana. ODL vastaa erityisesti asiakastyön koordinoinnista ja toteuttamisesta ja Diak vastaa erityisesti koulutusten järjestämisestä sekä hyvinvointialustan kehittämisestä.

DIAK:sta hankkeessa työskentelivät

Marja Pinolehto
projektikoordinaattori
puh. 050 324 2053

Päivi Vuokila-Oikkonen
asiantuntija
puh. 040 829 7670

Milla Korkiakoski
asiantuntija
puh. 050 307 1229

etunimi.sukunimi@diak.fi

Rahoittajat

Hankkeen päärahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (ESR/TL5). Oulun kaupunki ja hankkeen toteuttajat osallistuvat myös hankkeen rahoitukseen.

Hankkeessa työskentelivät

Saana Hautala
Projektipäällikkö
Johanna Anttila
Projektikoordinaattori, palveluohjaaja
Juha Karhula
Palveluohjaaja

Lisätietoja

Piritta Pietilä-Litendahl
Palveluvastaava
 • Blogi ODL Yhdessä
  Intensiivistä tukea matalalla kynnyksellä

  Yhdistämö-hanke on Oulun Diakonissalaitoksen säätiön ja Diakoniammattikorkeakoulun yhteinen kehittämishanke. Tavoitteenamme on edistää 18–35-vuotiaiden työelämän ja…

 • ODL Yhdessä Uutiset
  Yksi askel eteenpäin – Teatteria yhteistyössä

  Miksi aidon kohtaamisen tielle kasaantuu esteitä, vaikka kohtaamisen osapuolilla on hyvä tarkoitus? Yksi askel…

 • Blogi ODL Yhdessä
  Minä en ole yhtä kuin ajatukseni!

  Perjantai 30.9. oli hieno päivä! Sain olla mukana katsomassa ja näytöksen jälkeisessä keskustelussa asiantuntijaroolissa…

 • Blogi ODL Yhdessä
  Liikkuvat palvelut tulevat tukea tarvitsevan nuoren luokse

  Kaikilla nuorilla ei ole ystävää, sukulaista tai muutakaan läheistä, joka voisi toimia rinnalla kulkijana. Voisiko…

 • ODL Yhdessä Uutiset
  Hyvinvointialusta kokoaa nuorten palvelut samalle alustalle

  Yhdistämö on ODL:n ja Diak:n Oulussa toimiva nuorten aikuisten sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke (3.8.2020-30.4.2023). Hankkeessa…