ODL
KotiKummit-hanke

Hankkeessa etsitään vapaaehtoisystäviä kotihoidon ikääntyneille asiakkaille.

 

KotiKummit-hanke

KotiKummit-hankkeessa etsitään vapaaehtoisystäviä kotihoidon ikääntyneille asiakkaille. Tavoitteena on löytää 130 vapaaehtoista KotiKummia ystäväksi ikääntyneille.

Hankkeen projektikoordinaattori rekrytoi ja perehdyttää vapaaehtoiset toimintaan ja on tukena vapaaehtoisen polulla. Kotihoidon henkilökunta on tukena asiakasohjauksessa ja toiminnan aloittamisessa. Ikääntyneiden ja vapaaehtoisten tapaamisiin kuuluu pääasiassa ulkoilua, kahvittelua ja muuta ikääntyneen toivomaa tekemistä. Hankkeessa on tavoitteena järjestää myös muuta virkistystä ikääntyneille.

Virkistystoiminnan tukemiseen etsitään yrityksiä ja yhteistyökumppaneita. Yhteistyö voi toimia monissa erilaisissa muodoissa ja tarjoaa yhteistyökumppaneille myös mahdollisuuden erottautua alueella sosiaalisen vastuun kantajina ja edelläkävijöinä. 

Vapaaehtoiset sitoutuvat toimintaan vuodeksi kerrallaan. Diakonia-ammattikorkeakoulun (DIAK) Oulun kampus tarjoaa vapaaehtoisille toimintaa tukevaa koulutusta ja tekee tutkimusta toiminnan vaikuttavuudesta. Vapaaehtoisten positiivista kokemusta ja jaksamista tuetaan yhteisillä tapaamisilla ja koulutuksilla. 

KotiKummit-hanke on kolmevuotinen STEA-rahoitteinen hanke, joka kohdistuu koko Oulun kunnan alueelle.  Hankkeen suunnittelussa on käytetty mallina Lahden Diakonialaitoksen KotiKummit-hanketta. ODL Säätiö on hankkeen päätoteuttaja. DIAK toimii hankkeessa osatoteuttajana.

Hankkeen yhteystiedot

Riikka Kesonen
Projektipäällikkö
Salla Lauhava
Projektikoordinaattori