ODL
TukiHelmi

Jälkihoitoa kiusaamisesta traumatisoituneille 16-35-vuotiaille.

TukiHelmi-hanke

Hankkeessa toteutetaan jälkihoitoa kiusaamisesta traumatisoituneille 16-35-vuotiaille sekä asiantuntijatietoa ja toimintamalleja kohderyhmän kanssa toimiville eri alojen ammattilaisille.

Toiminnalla vahvistetaan kiusaamisesta traumatisoituneiden toimintakykyä sekä osallisuuden kokemusta tarjoamalla matalan kynnyksen apua, vertaistukea sekä traumatietoisesti ja voimavaralähtöisesti toteutettua jälkihoitoa. Hankkeessa toteutetaan tiivistä verkostoyhteistyötä ja vahvistetaan myös kohderyhmän kanssa työskentelevien asiantuntijoiden osaamista. Koulutusten avulla pyritään myös lisäämään traumatietoisuutta sekä ilmiöön liittyvää ymmärrystä sekä tarjotaan työkaluja kiusaamisesta traumatisoituneiden kohtaamistyöhön. Tavoitteena on myös luoda kiusaamisen jälkihoidon tietoperustainen prosessikuvaus ja toimintamalli.

TukiHelmi-hanke on sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittama kolmivuotinen hanke.

Hankkeen yhteystiedot

Riikka Kesonen
Projektipäällikkö
Sari Paihonen
Asiantuntija
Maija Korpisaari
Projektikoordinaattori, tutkija