ODL
Hankkeet

Tutkimus- ja kehittämishankkeillamme tuemme eri ikäisten hyvinvointia, edistämme osallisuutta ja elinvoimaa, vähennämme syrjintää sekä kavennamme hyvinvointi- ja terveyseroja.