ODL
Tutkimme ja kehitämme

Tutkimus- ja kehittämishankkeillamme tuemme eri ikäisten hyvinvointia, edistämme osallisuutta ja elinvoimaa, vähennämme syrjintää sekä kavennamme hyvinvointi- ja terveyseroja.

Terveyttä ja hyvinvointia edistävien toimintamallien ja työkalujen kehittäminen

ODL Liikuntaklinikan kehittämishankkeiden tavoitteena on tuottaa vaikuttavia ja asiakaslähtöisiä menetelmiä ja toimintamalleja erityisesti vähän liikkuvien väestönosien liikkumisen lisäämiseen ja hyvän ravitsemuksen edistämiseen ja sitä kautta ehkäistä syrjäytymistä ja edistää eri väestöryhmien tasa-arvoa.

Vaikuttavaa liikuntatieteellistä ja liikuntalääketieteellistä tutkimusta

ODL Liikuntaklinikka on arvostettu, yhteiskuntavastuullinen tutkimus- ja kehittämisyksikkö, jonka monitieteistä tieteellistä tutkimusta ohjaa Oulun Diakonissalaitoksen säätiön strategiaan ja valtakunnallisiin liikuntapoliittisiin linjauksiin pohjautuva pitkäaikainen tutkimus- ja kehittämisstrategia. Tutkimustulosten vahva hyödynnettävyys, laatu ja avoimuus ovat keskeisiä menestystekijöitä. Klinikka toimii kuuden liikuntalääketieteen keskuksen muodostamassa Liikuntalääketiede Suomi -verkostossa tiiviissä yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. Liikuntaklinikan tutkimuksen tavoitteena on edistää erityisesti vähän liikkuvien fyysistä aktiivisuutta, terveyttä ja hyvinvointia.

Tutkimus- ja kehittämishankkeet toteutetaan ODL Liikuntaklinikalla monitieteisenä yhteistyönä laajassa verkostossa, jossa kumppaneina ovat erityisesti Oulun yliopisto, oppilaitokset, kunnat ja kolmannen sektorin toimijat.  Tutkimuksen ja kehittämisen merkittävimmät ulkopuoliset rahoittajat ovat Opetus- ja Kulttuuriministeriö (OKM), Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), Euroopan sosiaalirahasto (ESR)  ja yksityiset säätiöt.

Lisätietoa tutkimushankkeista

Raija Korpelainen
FT, terveysliikunnan professori, tutkimuspäällikkö

Lisätietoa kehittämishankkeista

Marja Vanhala
Projektipäällikkö, ravitsemusterapeutti, tutkija