ODL
KOHDE

Kuntien ammattilaisten osaamisen vahvistaminen lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden tukemisessa

Mitä hanke sisältää?

KOHDE-hankkeessa edistetään kuntien ja järjestöjen ammattilaisten osaamista lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Hyvinvointialueuudistuksen myötä kunnilla on aiempaa suurempi lakisääteinen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. KOHDE-hankkeen tavoitteena on Pohjois-Pohjanmaan kuntien ammattilaisten sekä seurakuntien ja järjestöjen työntekijöiden osaamisen vahvistaminen lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Osaamisen vahvistumisen myötä ammattilaisilla on aiempaa paremmat valmiudet edistää lapsiperheiden hyvinvointia osana työtään.

Lisäksi hanke kehittää lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä toteuttavien toimijoiden yhteistyötä kuntien sisällä, kuntien välillä sekä suhteessa hyvinvointialueeseen. Laaja-alaiselle yhteistyöllä voidaan vähentää sosiaali- ja terveyshuollon palveluiden tarvetta ja tukea lapsiperheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia arjessa.

Diakonia-ammattikorkeakoulun ja ODL Liikuntaklinikan yhdessä toteuttama hanke toimii ajalla 1.11.2023-31.10.2025. Hankkeen alussa kartoitetaan osallistujakuntien nykytilanne ja tarpeet lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Hankkeen osallistujille maksuttomissa koulutuksissa vahvistetaan kuntien, seurakuntien ja järjestöjen työntekijöiden terveyttä edistävien elintapojen sekä mielenhyvinvoinnin edistämisen osaamista. Työpajoissa valmennetaan ja tuetaan lapsiperheille suunnattujen hyvinvointia ja terveyttä edistävien tempausten ja tapahtumien yhteiskehittämistä, suunnittelua ja toteutusta. Hankkeen lopputuloksena toteutamme ammattilasten hyvinvoinnin edistämisen osaamista tukevan materiaalipankin kuntien hyvinvointityön tueksi.

Hanketta toteuttavat Diakonia-ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja) ja ODL Liikuntaklinikka (osatoteuttaja). Hankkeen projektipäällikkönä Diakonia-ammattikorkeakoulussa toimii Sini Nissinen. Hanketta rahoittavat Euroopan unioni sekä toteuttajaorganisaatiot.

Hankkeen yhteystiedot

Milla Dahl
Projektityöntekijä
Saija Tiiro-Tulppo
Projektikoordinaattori