ODL
Kunnan liikuntaneuvonnasta mieliluontoon

Mitä hanke pitää sisällään?

Hankkeen tavoitteena on lisätä mielen hyvinvoinnin haasteista kärsivien työikäisten luonnossa liikkumista ja näin edistää heidän hyvinvointiaan ja terveyttään. Hankkeessa koulutetaan kohderyhmän kanssa toimivia tahoja luontoliikunnan hyödyistä ja puheeksi ottamisesta.

Tarkoituksena on luoda menetelmiä yksilöllisen luontoliikunnan laatimiseen ja ryhmien ohjaamiseen sekä muotoilla liikuntaneuvonnan palvelupolku luontoliikuntaan. Tavoitteena on myös juurruttaa toimintamalli Oulun kaupungin liikuntapalveluiden käyttöön. Hanke kestää 30.9.2026 asti ja se saa Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.

Hanketta toteutetaan 1.3.2024–30.9.2026 asti, ja se saa Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta. Hankkeen alkuvaiheen yhteistyökumppanina on Oulun kaupungin liikuntapalvelut. Myöhemmin hankkeeseen pyydetään pilottikuntia Pohjois-Pohjanmaalta, ja toimintamallia levitetään koko Pohjois-Pohjanmaalle sekä valtakunnallisesti. 

Lisätietoja hankkeesta antavat projektipäällikkö Katja Vähäkuopus ja projektityöntekijä Katariina Porthan.

Hankkeen yhteystiedot

Katja Vähäkuopus
Projektipäällikkö / projektityöntekijä
Katariina Porthan
Projektityöntekijä