ODL
Siirry ajankohtaisiin

Hyvinvointialusta kokoaa nuorten palvelut samalle alustalle

Yhdistämö on ODL:n ja Diak:n Oulussa toimiva nuorten aikuisten sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke (3.8.2020-30.4.2023). Hankkeessa kehitetään työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten aikuisten tarpeisiin vastaavaa hyvinvointialustaa. Alusta kokoaa ja yhdistää palveluja eri sektoreilta. Hyvinvointialustan kehittämistyö on koonnut yhteen alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöitä sekä kohderyhmään kuuluvia nuoria aikuisia. Ensimmäisiä kehittämistyön tuloksia kuullaan 16.11.2022 järjestettävässä webinaarissa.   

Tänä vuonna hyvinvointialustan kehittämistyötä varten on pidetty viisi yhteiskehittämisen työpajaa. Kevään pajoissa luotiin hyvinvointialustalle visio ja ideoitiin alustalla tarvittavia palveluita. Yksi eniten mainittuja palautteita oli, että palvelut tulisi löytää helposti yhdestä paikasta. Hyvinvointialustaksi valikoitui Oulun kaupungin Byströmin ohjaamon ylläpitämä Nuorten Oulu- löydä oma palvelusi- verkkosivusto. Sivusto kokoaa eri sektoreiden tarjoamat palvelut samalle alustalle. Työpajoissa on käyty yhdessä läpi sivustoa, sen ulkoasua, käytettävyyttä, termien ymmärrettävyyttä ja palveluiden aihealueiden kattavuutta. Erityisesti sivuston käyttäjäkohderyhmä, nuoret aikuiset, ovat rikastuttaneet työskentelyä monin tavoin, esimerkiksi tuomalla esiin näkökulmia, jotka olisivat työntekijöiltä jääneet ehkä huomaamatta.      

Hyvinvointialusta kehittäminen on ollut antoisa prosessi ja hyvä osoitus sektorirajat ylittävästä yhteistyöstä. Kaikkien osapuolten yhteisenä toiveena on ollut, että jokainen nuori löytäisi oman palvelun helpommin. Kehittämistyöhön osallistuneet nuoret ovat saaneet osallisuuden kokemuksen ja nähneet konkreettisesti omien ehdotustensa vaikutuksen kehittämistyöhön.

Hyvinvointialustan kehittämiseen liittyvissä työpajoissa on tämän vuoden aikana tunnistettu, millaisia tarpeita toimintakyvyn vahvistamista tarvitsevilla nuorilla aikuisilla on. Kehittämistyön aikana kertyneistä ajatuksista kerromme lisää hankkeen järjestämässä webinaarissa Yhteiskehittämällä tuloksiin. Katso alta myös muut hankkeen järjestämät webinaarit ja ilmoittaudu mukaan. 

Yhdistämö- hankkeen tuloksia esitellään POLKUJA OSALLISUUTEEN-webinaareissa

16.11. klo 14-16 Yhteiskehittämällä tuloksiin  

30.11. klo 14-16 Ryhmätoimintaan osallistumisen edistäminen  

18.1.   klo 14-16 Asiakasosallisuuden kehittäminen 

Tervetuloa mukaan!

Ilmoittaudu: https://link.webropolsurveys.com/S/272B238BB9AC544F

Käy tutustumassa kehittämisen kohteena olevaan sivustoon.

https://www.nuortenoulu.fi/tukea-ja-neuvontaa/loyda-oma-palvelusi/ 

Lue lisää Yhdistämö-hankkeesta