ODL
Vastuullisuus ja laatu

Kannamme yhteiskuntavastuuta palvelemalla laaja-alaisesti ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Vastuullisuus ODL:llä

ODL kantaa yhteiskuntavastuuta yhteiskunnallisesti tärkeillä toimialavalinnoillaan palvelemalla ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Vastuullisuustyötämme ohjaavat ODL:n arvot ja toimintaperiaatteet, jotka perustuvat lakien, säädösten, määräysten sekä hyvän hallintotavan noudattamiseen. Yhteiskuntavastuullisuus näkyy jokapäiväisessä toiminnassa vastuuna ihmisistä, ympäristöstä ja taloudesta.

ODL on yhteiskunnallinen yritys ja meillä on Yhteiskunnallinen yritys -merkki. Olemme myös Arvoliiton jäsen (ulkoinen linkki).

ODL:n laajempi vastuullisuusohjelma valmistuu vuonna 2024.

Vastuu ihmisistä

Toimintamme perusta on asiakaslähtöisyydessä – tuemme ja kuljemme rinnalla, autamme elämän eri vaiheissa hyvinvointia vahvistaen. Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta – tähtäämme erinomaiseen työntekijäkokemukseen. Meillä on ISO 9001:2015 laatusertifikaatti. Toimimme verkostoissa kumppaneidemme kanssa yhteistyötä tehden.

Vastuu ympäristöstä

Ympäristövastuullisuuden tavoitteena on vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia. Toiminnassa noudatetaan ympäristösertifikaatin ISO 14001:2015 vaatimusten lisäksi lain ja kaupungin määräyksiä. Ympäristöasioissa keskeistä meille on jätteiden tehokas hallinta, toimintanne energiatehokkuus, kiinteistöjen elinkaariajattelu, kestävät hankinnat, työmatkapäästöjen vähentäminen ja ympäristön huomioiva sijoitustoiminta.

Vastuu taloudesta

Vastuu taloudesta on toimimista palveluiden tuottajana, työllistäjänä, veronmaksajana, sosiaaliturvan rahoittajana ja osaamisen edistäjänä. Liiketoimintayhtiöiden tuottama voitto käytetään säätiön yleishyödyllisten palveluiden ja diakonian toteuttamiseen.

Väärinkäytösepäilyjen whistleblowing-ilmoituskanava

ODL:llä on käytössä väärinkäytösten ilmoituskanava (EasyWhistle). Työntekijämme, asiakkaamme ja muut sidosryhmämme voivat kanavan kautta ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä (esim. rahanpesu, ympäristönsuojelu, verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus) luottamuksellisesti. Kanavan tarkoituksena on suojella ilmoittajaa mahdollisilta häneen kohdistuvilta epäedullisilta toimilta ilmoituksen tekemisen vuoksi. Ilmoittajan suojelun edellytyksenä on, että ilmoitus koskee tekoa tai laiminlyöntiä, joka on säädetty rangaistavaksi.

Väärinkäytöksistä ilmoitetaan ensisijaisesti esihenkilölle tai organisaatiossa asiasta vastaavalle henkilölle. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoituksen voi tehdä whistleblowing-ilmoituskanavan kautta.

Voit tutustua asiaa koskevaan lainsäädäntöön Finlex-sivustolla.

Lisätietoja

Elisa Maukku
Henkilöstö- ja laatupäällikkö, TtM