ODL
Turvaverkko - esiselvityshanke ajalla 10.10.2022-31.3.2023

Kartoitimme vallitsevaa auttamisverkostoa, toimivia malleja sekä keskinäisen koordinaation tarvetta kansainvälisten kriisien sietokyvyn vahvistamiseksi kolmannen sektorin asiakas- ja verkostotyössä

Tukea ja hyviä käytäntöjä kriisitilanteisiin

Turvaverkko-esiselvityshankkeessa selvitettiin, kuinka kotoutumista sekä ruoka-ja materiaaliapua voidaan edistää ja työllistymispolkuja vahvistaa vapaaehtoistoiminnalla ja neuvonta- ja ohjauspalveluilla. Hanke kartoitti kriisien vuoksi maahan tulleiden tuentarpeita sekä alueellisesti tunnistettuja toimivia käytänteitä. Esiselvityshanke kohdentui pääosin ukrainalaisiin tilapäistä suojelua saavaan asiakasryhmään.

Tavoitteena oli käytännön kokeilujen ja kehittämisyhteistyön kautta saattaa yhteen auttamistyötä ja maahanmuuttajien työllisyyttä edistäviä tahoja. Toiminnassa kehitettiin malleja lisätä kriisitilanteen kohdanneiden turvallisuuden tunnetta ja hyvinvointia sekä vahvistaa alueen kestävää ja monimuotoista elinkeinotoimintaa.

Hankkeen päätoteuttaja on ODL ja osatoteuttajina toimivat Nuorten Ystävät ry ja Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä. Hanketta rahoitti Pohjois-Pohjanmaan liitto (Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha AIKO). Osarahoittajina toimivat Oulun kaupunki sekä hankkeen toteuttajat.

Hanke toteutettiin 10.10.2022-31.3.2023.

Hankkeen yhteystiedot

  • Uutiset
    Oulun Diakonissalaitos, Nuorten Ystävät ja Hoivatie tukevat Ukrainan sodan jaloissa olevia perheitä

    Oulun Diakonissalaitos, Nuorten Ystävät sekä niiden omistama Hoivatie ovat mukana auttamassa Ukrainan sodasta kärsiviä…