ODL
Turvaverkko

Kartoitamme toimivia malleja kansainvälisten kriisien sietokyvyn vahvistamiseksi asiakas- ja verkostotyön kautta

 

Tukea ja hyviä käytäntöjä kriisitilanteisiin

Turvaverkko-esiselvityshankkeessa selvitetään, kuinka työllistymispolkuja voidaan vahvistaa ja kuinka kotoutumista voidaan edistää vapaaehtoistoiminnalla ja neuvonta- ja ohjauspalveluilla. Hanke kartoittaa ukrainalaisten ja muiden kriisien vuoksi maahan tulleiden tuentarpeita sekä alueellisesti tunnistettuja toimivia käytänteitä.

Tavoitteena on käytännön kokeilujen ja kehittämisyhteistyön kautta saattaa yhteen auttamistyötä ja maahanmuuttajien työllisyyttä edistäviä tahoja. Toiminnassa kehitetään kriisitilanteen kohdanneiden turvallisuuden tunnetta ja hyvinvointia sekä vahvistaa alueen kestävää ja monimuotoista elinkeinotoimintaa.

Hankkeen päätoteuttaja on ODL ja osatoteuttajina toimivat Nuorten Ystävät ry ja Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä. Hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan liitto, Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen (AIKO) –määräraha ja Oulun kaupunki sekä hankkeen toteuttajat.

Hankkeen toteutusaika on 10.10.2022-31.3.2023.

Hankkeen yhteystiedot

Matti Vainiokangas
Projektipäällikkö
  • Uutiset
    Oulun Diakonissalaitos, Nuorten Ystävät ja Hoivatie tukevat Ukrainan sodan jaloissa olevia perheitä

    Oulun Diakonissalaitos, Nuorten Ystävät sekä niiden omistama Hoivatie ovat mukana auttamassa Ukrainan sodasta kärsiviä…