ODL
Osallisuuden tiekartta -esiselvityshanke

Suuntaviivoja osallisuuden edistämiselle

Osallisuuden yhteiset askelmerkit Pohjois-Pohjanmaalla

Osallisuuden tiekartta -esiselvityshankkeessa kartoitetaan osallisuuden nykytilaa Pohjois-Pohjanmaalla sekä tuotetaan täydentävää tietoa osallisuudesta kokemustietoa hyödyntämällä. Tehtyjen selvitysten pohjalta hankkeessa tuotetaan kuvaus suuntaviivoista osallisuuden tiekarttaan.

Hankkeen kohderyhmänä ovat lapset, nuoret ja perheet sekä heitä työssään kohtaavat ammattilaiset. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota heikoimmassa asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden osallisuuteen. Hanke toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa (2022-2025), joka painottaa maakunnan asukkaiden hyvinvointia, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ihmisryhmien osallisuuden vahvistamisessa, uusien toimintamallien suunnittelussa ja toimeenpanon pohjana.

Hanke toteutetaan 1.1.2023–31.7.2023. Päätoteuttajana toimii Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy ja osatoteuttajana ODL Säätiö. Hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan liitto, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy sekä ODL Säätiö.

Päätoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulun projektipäällikkönä oli Seija Kemppainen.  ODL:n projektikoordinaattorina oli Anna Olsen.

Hanke on päättynyt 31.7.2023.

 

Lisätietoja

Piritta Pietilä-Litendahl
Palveluvastaava
 • Blogi ODL Yhdessä
  Intensiivistä tukea matalalla kynnyksellä

  Yhdistämö-hanke on Oulun Diakonissalaitoksen säätiön ja Diakoniammattikorkeakoulun yhteinen kehittämishanke. Tavoitteenamme on edistää 18–35-vuotiaiden työelämän ja…

 • ODL Yhdessä Uutiset
  Kohtaamisen teema esillä Oulun teatterin syksyssä

  Oulun teatterissa nähdään tänä syksynä kohtaamisen teemaan syventyvä teos Yksi askel eteenpäin. Teos on syntynyt…

 • Blogi ODL Yhdessä
  Kohti itsenäistä elämää

  Muutoksia arjessani – Yhdistämö-hankkeen nuorten tarinoita vol. 3  Yhdistämö on nuorten aikuisten osallisuuden…

 • ODL Yhdessä Uutiset
  Hyvinvointialusta kokoaa nuorten palvelut samalle alustalle

  Yhdistämö on ODL:n ja Diak:n Oulussa toimiva nuorten aikuisten sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke (3.8.2020-30.4.2023). Hankkeessa…

 • Blogi ODL Yhdessä
  Motivaatio pitää itsestä huolta löytyi

  Muutoksia arjessani – Yhdistämö-hankkeen nuorten tarinoita vol. 4 Yhdistämö on nuorten aikuisten osallisuuden sekä…

 • Blogi ODL Yhdessä
  Oman arvon ja energian etsimistä

  Muutoksia arjessani – Yhdistämö-hankkeen nuorten tarinoita vol. 5 Yhdistämö on nuorten aikuisten osallisuuden…

 • Blogi ODL Yhdessä
  Pienin askelin toipumisen tiellä

  Muutoksia arjessani – Yhdistämö-hankkeen nuorten tarinoita vol. 2 Yhdistämö on nuorten aikuisten osallisuuden sekä…

 • ODL Yhdessä Uutiset
  Pohjoisen toimijat alueen nuorten mielenterveyden puolesta

  Meidän mielestä on pohjoisen eri toimijoiden yhteisö, jonka tarkoituksena on edistää nuorten mielenterveyttä ja…

 • Blogi ODL Yhdessä
  Sekasorrosta selviytyjäksi

  Muutoksia arjessani – Yhdistämö-hankkeen nuorten tarinoita vol. 1 Yhdistämö on nuorten aikuisten osallisuuden sekä…