ODL
Digillä terveysvalmennusta

Digillä terveysvalmennusta -hanke oli raskausdiabetekseen sairastuneiden tai sen riskissä olevien odottavien äitien sekä neuvoloiden ammattilaisten tukena.

Digillä terveysvalmennusta

Digillä terveysvalmennusta -hankkeessa edistimme raskausdiabeteksen riskissä olevien tai siihen sairastuneiden äitien digiosaamista oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä.

Vahvistimme äitien motivaatiota ja sitoutumista omahoitoon. Lisäksi edistimme neuvoloiden terveydenhuoltohenkilöstön digitaalisia valmiuksia ja osaamista. ​

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa hankkeessa päätoteuttajana toimi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö (ODL) Liikuntaklinikka.

Tarjosimme Minä pystyn! -koulutuksia raskausdiabetesta sairastaville tai sen riskissä oleville sekä neuvoloiden terveydenhuoltohenkilöstölle. Toteutus Oulun, Kempeleen, Limingan ja Tyrnävän kunnissa. Raskausdiabetes-äideille tarjottiin lisäksi yksilöllistä elintapaohjausta, ryhmätoimintaa ja webinaareja. Kokosimme kaiken materiaalin Digitaalinen raskauspakkaus -sivulle, joka on hyödynnettävissä valtakunnallisesti

Hankkeen yhteystiedot

Ajanvaraus ODL Liikuntaklinikka

Ajankohtaista

  • Koulutus ODL Liikuntaklinikka
    ODL Liikuntaklinikan ravitsemuskoulutuspäivä 29.9.2022

    Onnistu urheilijan ja liikkujan ravitsemuksessa – koulutus on tarkoitettu erityisesti terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaisille ja opiskelijoille,…