ODL
TukiHelmi

Tukea kiusaamista kokeneelle 16-35-vuotiaalle

Miten tuemme sinua?

Tarjoamme tukea kiusaamista kokeneille 16-35-vuotiaille. Tavoitteenamme on tukea mielen hyvinvointiasi ja vahvistaa voimavarojasi, erityisesti jos koet kiusaamisen haavoittaneen sinua ja haittaavan arkeasi.

Tarjoamme traumatietoisesti toteutettua keskusteluapua ja vertaistukitoimintaa yksilö- ja ryhmämuotoisesti.  Yksilötyön tavoitteet luodaan sinun toiveidesi ja elämäntilanteesi mukaan. Tavoitteenamme on auttaa sinua käsittelemään kiusaamisen aiheuttamaa kipua, voimaantumaan sekä suuntautumaan kohti tulevaisuutta.

Miten kiusaaminen voi vaikuttaa elämääsi?

Kiusaamisen vaikutukset eivät useinkaan pääty siihen, kun kiusaaminen tekoina päättyy. On hyvä muistaa, että kiusaamiskokemus on aina yksilöllinen ja se ei jätä aina pysyviä haavoja. Kiusaamisella voi kuitenkin olla monia pitkäaikaisia ja vakavia seurauksia. Käsittelemätön kokemus voi tuen puuttuessa traumatisoida ja vaikuttaa pitkälle elämään. Seuraukset voivat olla mieleen, kehoon tai ihmissuhteisiin vaikuttavia. Vaikutukset voivat näkyä esimerkiksi ahdistuneisuutena, masentuneisuutena, uniongelmina, syömisongelmina tai muina traumaperäisinä vaikutuksina. Kiusaamisesta selviytyneiden on usein vaikea arvostaa itseään ja luottaa omiin kykyihinsä.

Yksilöllinen keskusteluapu

Luottamukselliset keskustelut perustuvat kannustavaan ja hyväksyvään kohtaamiseen. On tärkeää, että tulet kuulluksi ja nähdyksi. Tarpeesi ja toiveidesi mukaan käsittelemme menneitä kokemuksiasi, tämänhetkistä olotilaasi sekä tulevaisuuden tavoitteitasi. Tavoitteena keskustelussa onkin löytää ja vahvistaa omia voimavarojasi – kannattelevana tekijänä on oma motivaatiosi käsitellä kiusaamiskokemustasi. Työskentelyssä käytetään ratkaisukeskeistä ja traumainformoitua työotetta. Teemme myös toiveidesi mukaan verkostoyhteistyötä olemassa olevan tukiverkostosi kanssa. Toiminnan kesto vaihtelee yksilöllisen tilanteen mukaan. 

Ryhmätoiminta

Ryhmään osallistuminen voi vähentää yksinäisyyden tunnetta ja tuoda toiminnan mukana elämään vertaistukea. Omien ajatusten peilaamisella toisten samaa kokeneiden mietteisiin voi olla hyvin voimaannuttava vaikutus. Ryhmät ovat suljettuja turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin luomiseksi. Toteutamme monipuolisesti erilaisia toimintoja kuten esimerkiksi vakautumiseen, vahvuuksien etsimiseen tai kehotietoisuuteen perustuvia ryhmiä.

Tietoa ja keinoja vakautumiseen kiusaamista kokeneille

Ryhmän tavoitteena on saada tietoa kiusaamisen aiheuttamasta traumatisoitumisesta, ymmärtää paremmin omia vaikeuksiaan ja löytää keinoja vaikuttaa niihin traumatietämyksen avulla. Ryhmän painopisteenä on nykyisten arjessa näkyvien haasteiden kanssa työskentely. Ryhmän soveltuvuus osallistujalle varmistetaan haastattelulla. Ryhmä alkaa huhtikuussa 2024.

Vertaisryhmä kiusaamista kokeneille

Tavoitteena on, että tulet kuulluksi ja nähdyksi kiusaamiskokemuksesi kanssa ja löydät vertaistukea kokemuksillesi. Ryhmässä jokainen pääsee etsimään omia työkalujaan omien kokemustensa ja nykyisen olotilansa työstämiseen, sekä tulevaisuuteen suuntautumiseen. Ryhmän jokaisella kerralla on oma teemansa, jonka avulla osallistujat pääsevät käsittelemään kokemuksiaan sekä jakamaan ajatuksiaan muiden osallistujien kanssa. Seuraava ryhmä toteutuu loppuvuodesta 2024.

Keho ja mieli -ryhmä kiusaamista kokeneille

Tavoitteena on auttaa ymmärtämään mitä ahdistus on ja löytää konkreettisia keinoja sen säätelyyn. Ryhmässä painottuu kehon ja mielen vahva yhteys toisiinsa. Kehokeskeiset menetelmät ovat tärkeitä silloin, kun halutaan säädellä ahdistuksen tunnetta. Ryhmän aikana jokainen pääsee harjoittelemaan rauhoittumiskeinoja, ahdistuksenhallintakeinoja sekä kehotietoisuusharjoituksia. Seuraava ryhmä toteutuu alkuvuodesta 2025.

Kuinka pääsen mukaan toimintaan?

Jos olet 16–35-vuotias ja koet aiemman kiusaamiskokemuksen vaikuttavan edelleen elämääsi, voit ottaa suoraan yhteyttä Sariin tai Maijaan. Voit tulla tutustumiskäynnille esimerkiksi hoitajan tai läheisesi kanssa. Toiminta on maksutonta eikä esimerkiksi lähetettä toimintaan tarvita. 

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Voit ottaa meihin yhteyttä

Sari Paihonen
Asiantuntija
Maija Korpisaari
Projektikoordinaattori, tutkija
Riikka Kesonen
Projektipäällikkö