ODL
Keikka-apu

Keikka-apu on vapaaehtoisten kanssa toteutettavaa tukitoimintaa kotona asuville yli 65-vuotiaille oululaisille.

Keikka-apua ikääntyville oululaisille

Keikka-apu on vapaaehtoisten kanssa toteutettavaa tukitoimintaa kotona asuville yli 65-vuotiaille oululaisille.

Tarjoamme asiointiapua lääkärikäynnille tai kirjastoreissulle. Keikka-apulainen lähtee mukaan varmistamaan, että käynnit kodin ulkopuolella hoituvat sujuvasti ja turvallisesti. Keikka-apu tilataan viikkoa ennen tarvetta, aina kertaluonteisesti. Keikka toteutuu, jos sopiva vapaaehtoinen löytyy.

Vapaaehtoisten avulla ja tuella edistetään ikääntyneiden toimintamahdollisuuksia ja tuetaan itsenäistä arjessa selviytymistä. Keikka-apu toimii Oulun alueella sekä kahden pilottikunnan Ouluun suuntautuvilla asiointimatkoilla.

Kesätauko 26.6.-31.7.2024

 

Hankkeen yhteystiedot

Tuula Karvonen
Keikkavapaaehtoistoiminnan koordinaattori