ODL
Tietoa meistä

Tavoitteemme on, että täällä pohjoisessa me ihmiset voimme hyvin, haastavinakin hetkinä.

Tarinamme

Toimintamme ydin on ihmisten aito kohtaaminen, avun ja sen tarvitsijoiden yhteen sitominen – jo vuodesta 1896, jolloin perustettiin Oulun Diakonissalaitos kouluttamaan alan ammattilaisia sekä palvelemaan sairaita, köyhiä ja muista syistä apua tarvitsevia.

Juuremme ovat vahvasti diakoniassa, mikä nykypäivänä ilmenee näkyvimmin erityistukea tarvitsevien auttamisessa ja vapaaehtoistoiminnassa. Kaikki mitä teemme nousee lähimmäisenrakkauden pohjavirrasta, josta syntyy kohtaamisen, auttamisen ja rinnalla kulkemisen asenne.

Työskentelemme kunnianhimoisesti elämänhallinnan, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Kuljemme rinnalla elämän solmukohdissa, pienissä ja isoissa onnistumisissa. Palvelumme ja osaamisemme perustuvat monialaiseen asiantuntijuuteen ja luotettavaan tietoon.

Jokaisella on oikeus hyvään elämään – siksi teemme tätä työtä.

Toimintamme

Kerromme toiminnastamme yleisesti ja kuluneen vuoden osalta toimintakertomuksessamme. Lue Toimintakertomus 2023 tästä linkistä.

Strategiamme

Visio, arvot ja strategiset tavoitteet ohjaavat tekemistämme. Tutustu niihin yhdellä vilkaisulla!

 

Avainlukuja

1896
perustamisvuosi
88
työntekijää
234
vapaaehtoista
27
käynnissä olevaa hanketta
ODL Konserni ja johto

Toimimme konsernirakenteessa. ODL Säätiön johdossa toimii hallitus, toimitusjohtaja, hallintoneuvosto sekä johtoryhmä. Tutustu meihin!

Vastuullisuus ja laatu

Yhteiskuntavastuullisuus näkyy meillä jokapäiväisessä toiminnassa vastuuna ihmisistä, ympäristöstä ja taloudesta. Perustamme on yleishyödyllisessä, ihmistä tukevassa toiminnassa.

ODL ekosysteemi

Vuonna 2022 ODL  ja Nuorten Ystävät ry. perustivat uuden yhtiön, Hoivatie Oy:n.

Yhtiöön sulautuivat vuoden 2022 alussa Nuorten Ystävät -palvelut Oy, ODL Hoivapalvelut Oy, ODL Ylitornion Vesperkoti Oy ja Oulun Koivula Oy.

Hoivatie on nyt yksi Suomen suurimmista sosiaalialan toimijoista. Sen palvelut kattavat useimmat kuntien lakisääteisesti tuottamat sosiaalipalvelut: lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden palvelut, vammaispalvelut, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut, ikääntyneiden palvelut sekä työllistämispalvelut osatyökykyisille ja haasteellisessa työmarkkina-asemassa oleville.

Hoivatien arvopohja nojaa sen omistavien yhteisöjen arvoihin ja toimintakulttuureihin. Hoivatien tuotto käytetään ODL:n ja Nuorten Ystävät ry:n kautta tukea tarvitsevien auttamiseen.

Mikko Lapola
Toimitusjohtaja