ODL
Urheilijan taustatiimi-hanke

Mitä hanke sisältää?

Urheilijan taustatiimi-hankkeessa kehitetään yksilöurheilijoiden ja valmentajien tukipalveluita niin, että ne tukevat entistä paremmin yksilöurheilijoiden arkea, harjoittelua ja terveyttä.

Taustaa. Tavoitteellinen urheilija tarvitsee valmentajan lisäksi myös muuta osaavaa tukea, mutta urheilija – valmentaja – kaksikko joutuu miettimään pieniä tai isompia arjen haasteita yksin ja ilman riittävää asiantuntemusta. Nuorten urheilijoiden terveydenhuollossa on samat haasteet kuin muullakin väestöllä eli ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa ei osata hyödyntää ja usein terveyshaasteisiin reagoidaan liian myöhään tai väärin. Urheilijan terveydenhuollossa painottuukin vammojen hoito enemmän kuin vammojen ennaltaehkäisy, vaikka esimerkiksi moni kuormitukseen liittyvä vamma olisi ennaltaehkäistävissä. Hoito on aina myös ennaltaehkäisyä kalliimpaa.

Isona yksittäisenä haasteena on se, että ylikuormitustyyppiseen oireiluun ei osata reagoida riittävän ajoissa tai oikealla tavalla, jolloin tilanne saattaa kehittyä jo hyvin pitkälle ennen kuin asiaan puututaan. Usein urheilijat ja valmentajat eivät osaa myöskään riittävällä tasolla hyödyntää tarjolla olevaa tietoa ja matalan kynnyksen toimintaa urheilijoiden terveyspalveluissa. Urheilijan terveysasioissa valmentajan rooli on usein liian iso ja osin ongelmallinenkin, koska kaikkea terveystietoa ei voi jakaa valmentajalle. Urheilijan terveyspalvelut jäävätkin valmennuksesta irralliseksi tukipalveluiksi, joita ei pystytä yhdistämään valmentautumiseen.

On siis olemassa iso tarve kehittää urheilijoiden terveydenhuollon tukipalveluita niin, että:

 • Palvelut ovat paremmin urheilijan arkea tukemassa
 • Palveluissa on oikeasti toimiva matalan kynnyksen toiminta, joka mahdollistaa nopean reagoinnin ja toimivan hoitopolun
 • Palveluissa korostuu vammojen ennaltaehkäisyn näkökulma, joka on kustannustehokkaampi ratkaisu myös urheilijalle
 • Palveluissa on toimiva linkki myös valmennuksen kanssa

Urheilijan taustatiimi – hankkeen tavoitteena on:

 • Selvittää mitä terveydenhuollon palvelutarpeita yksilöurheilijoilla ja heidän valmentajillaan on arjessaan
 • Yhdistää urheilijan valmennus- ja asiantuntijaosaamista toisiinsa
 • Kehittää uudenlaisia palvelumalleja ja kustannustehokkaampia ratkaisuja valmennuksen tukipalveluille

Urheilijan taustatiimi – hanke koostuu kahdesta osiosta, jotka täydentävät toisiaan ja mahdollistavat yhdessä sekä yleisemmän matalan kynnyksen toiminnan että yksilöllisiin tarpeisiin vastaavan palvelumallin kehittämisen.

1) Urheilijan taustatiimi – selvitys

 • toteutetaan kysely yksilölajien urheilijoille ja valmentajille, jolla kartoitetaan urheilijoiden terveydenhuollon tämän hetken tilannetta, tarpeita ja osaamista.
 • Urheilijakysely
 • Valmentajakysely

2) Urheilijan taustatiimi – pilotti

 • toteutetaan kolmella urheilija-valmentaja-parilla pilotti, jossa kehitetään urheilijan taustatiimimallia käytännön valmennuksessa yhdessä asiantuntijoiden, urheilijoiden ja valmentajien kanssa. Pilotin toteutus 08/2024-12/2024.
 • haku ja valinnat pilottiin toteutetaan toukokuun 2024 aikana. Tästä hakulomakkeeseen.

Hanke toteutetaan 1.2.2024–31.12.2024 ja sen toteuttaja on Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr.. Hankkeeseen on saatu avustusrahoitus Oulun Kaupungilta (Oululaisten urheiluseurojen tai oululaisten liikuntaa edistävien hankkeiden kehittämisavustus).

Hankkeen yhteystiedot

Jaakko Tornberg
Testauspäällikkö, liikuntafysiologi, LitM