ODL
Traumakuntoutus, KITU

Pakolaistaustaisille maahanmuuttajille tarkoitettu Traumakuntoutus, KITU vahvistaa asiakkaan toimintakykyä, edistää kotoutumista ja ennaltaehkäisee syrjäytymistä.

Traumakuntoutus

Kuntoutuksessa asiakas saa keinoja traumaoireiden hallintaan ja oireet helpottuvat.  Kuntoutustiimi tekee verkostotyötä asiakasta tukevien verkostojen kanssa. Tarjoamme yksilö- ja ryhmäkuntoutusta.

Traumakuntoutus, KITU (Kidutettujen kuntoutuspalvelu) on tarkoitettu oleskeluluvan saaneille  pakolaistaustaisille maahanmuuttajille. Tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan toimintakykyä, edistää kotoutumista ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

Palvelukokonaisuutemme koostuu asiakaskohtaisesti 1–3 vaiheesta: alkukartoituksesta, kuntoutukseen suuntaavasta jaksosta ja kuntoutusjaksosta. Vaiheessa 2 ja 3 olevat asiakkaat voivat hyödyntää palvelussa oloajan veloituksetonta voimavaroja vahvistavaa ryhmätoimintaa, joka koostuu muun muassa seuraavista teemoista: liikunta, kädentaidot, tapahtumapäivät / retket ja tutustumiskäynnit.

Vaihe 1: Alkukartoitus sisältää palvelun soveltuvuuden arvioinnin ja kuntoutukseen suuntaavan jakson karkean suunnittelun asiakkaan voimavarat huomioiden.

Vaihe 2: Kuntoutukseen suuntaavalla intensiivisellä jaksolla asiakas saa perustietoa traumatisoitumisesta ja vakautumisen keinoista. Asiakkaan kokonaistilanne hahmottuu ja hän löytää keinoja selviytyä arjessa. Jakson tavoitteena on kartoittaa myös asiakkaan valmiuksia, motivaatiota ja sitoutumiskykyä kuntoutuksen jatkolle. Asiakas ohjautuu tarvittaessa hänelle soveltuvaan kuntoutukseen.

Vaihe 3: Kuntoutusjakso suunnitellaan asiakaskohtaisesti ja sisällöt voivat koostua tukea antavista keskusteluista, psykoterapiasta, fysioterapiasta ja psykiatrian erikoislääkärikäynneistä.

Kuntoutukseen hakeminen

Kuntoutukseen voi hakea terveydenhuollon ammattihenkilön allekirjoittamalla lähetteellä ja kotikunnan myöntämällä maksusitoumuksella.

Lähetekriteerit asiakasohjaukseen:

  • 16 vuotta täyttäneet, oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajat, joilla on kidutustausta ja traumaoireilua.
  • Asiakkaalla ei ole akuutin psykiatrisen hoidon tarvetta kuten aktiivinen itsetuhoisuus tai psykoosioireilu.
  • Asiakas on motivoitunut ja kykenevä kuntoutustyöskentelyyn.

Tarjoamme myös koulutus- ja konsultointipalveluja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään kidutuksen uhreja.

Yhteystiedot

Katri Juntunen
Tiimivastaava, psykiatrinen sairaanhoitaja
Raila Vierimaa
Palvelusihteeri