ODL
JOPE – Jaksava, osaava ja pystyvä ope

Mitä hanke sisältää?

JOPE-hankkeessa edistetään Oulun kaupungin peruskoulujen ja lukioiden opettajien hyvinvointia ja jaksamista.

Opetushenkilöstön työnkuormitus on lisääntynyt, ja opettajat kokevat tutkimusten mukaan stressiä ja väsymystä jopa enemmän kuin suomalaisessa työelämässä keskimäärin. Kognitiivista kuormittavuutta lisäävät ja palautumista estävät tietotulva ja jatkuvat työn keskeytykset, joita kasvatus- ja koulutusalalla on muita aloja enemmän. Opettajia kuormittavat myös koronapandemian ja etäopetuksen myötä heikentyneet opiskelijoiden vuorovaikutustaidot. Työkyvyn perustana on ihmisen fyysinen ja psyykkinen toimintakyky. Samalla kun opettajien työ on muuttunut psyykkisesti ja sosiaalisesti aiempaa kuormittavammaksi, työn fyysinen kuormittavuus on vähentynyt päätetyöskentelyn lisääntyessä ja istumisen määrän kasvaessa. Fyysisesti alikuormittava työ lisää osaltaan tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja monien pitkäaikaissairauksien kuten tyypin 2 diabeteksen ja ylipainon riskiä ja voi siten heikentää työkykyä. Vanhempia työntekijöitä kuormittavat työssä eri tekijät kuin nuorempia. Koettu työkyky alkaa usein laskea jo 45 vuoden iässä.

Tämän hankkeen tarkoituksena on edistää Oulun kaupungin perusopetuksen ja lukion henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista. Kohderyhmänä ovat Oulun kaupungin perusopetuksen ja lukioiden yli 50-vuotiaat työntekijät ja esihenkilöt. Työyhteisön hyvinvoinnin edistäminen kohdistuu työyhteisöihin ilman ikärajaa. Hankkeessa kehitetään menetelmiä ja kohderyhmän osaamista työn kuormittavuuden vähentämiseksi, terveellisten elintapojen ja mielenhyvinvoinnin sekä työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi. Mielekäs työ ja vapaa-aika, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi edistävät työkykyä ja työurien jatkumista sekä elämänlaatua myös eläköitymisen jälkeen.

Hanke toteutetaan 1.12.2023–31.8.2026 ja sen päätoteuttaja on Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr. ja osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy. Oulun kaupunki on hankkeen pääyhteistyökumppani. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Oulun kaupunki ja hankkeen toteuttajat.

Hankkeen yhteystiedot

Ulla-Maija Luoma
Projektipäällikkö, tutkija
Riikka Berg
Projektityöntekijä
Roosa Luusuaniemi
Fysioterapeutti, projektityöntekijä