ODL
Asiakastietojen tilaaminen

Tutustu tapoihin tilata asiakastietojasi meiltä

ODL Säätiön asiakasasiakirjat

ODL Arkistopalveluista tilataan ODL Säätiön asiakasasiakirjoja. Kun tarvitsette tietoja (esim. asiakaskertomuskopiot), käyttäkää alla olevaa lomaketta.

Asiakirjojen tilaaminen arkistosta -lomake.

Täytetyn lomakkeen voi postittaa osoitteeseen:

Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr.
Arkistopalvelut
PL 365
90101 Oulu
Puh. 050 3125 786

Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseen

Kuolleen henkilön asiakasasiakirjoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin kuin ne ovat välttämättömiä niitä pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten. Pyynnössä on aina perusteltava luovutuspyyntö. Luovutuksen saaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

Esittäkää pyyntö oheisella lomakkeella:

Vainajan tietojen tilaaminen arkistosta -lomake.

Keneen voit olla suoraan yhteydessä

Saila Mustaniemi
Toimistoassistentti, varastonhoitaja