ODL
SEPAS – liikkumattomuuden taloudelliset vaikutukset

Tuotamme tietoa vähäisen liikkumisen ja paikallaanolon aiheuttamista kustannuksista yhteiskunnalle.

Mitä hanke sisältää?

SEPAS-hankkeessa tutkitaan vähäisen liikkumisen ja paikallaanolon aiheuttamia kustannuksia yhteiskunnalle.

Hankkeessa yhdistetään väestöpohjainen Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 -aineisto sekä rekistereistä kerättävä yksilöllinen tieto suorista ja epäsuorista terveydenhuollon palvelujen käyttöön ja työstä poissaoloon liittyvistä kustannuksista. Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineisto sisältää sekä mitattua että kysyttyä tietoa tutkimukseen osallistuneen väestön liikkumisesta ja paikallaanolosta. Lisäksi aineisto tarjoaa laajaa ja pitkäaikaista taustatietoa väestöstä liittyen esimerkiksi sosioekonomiseen asemaan, terveyskäyttäytymiseen ja genetiikkaan.

Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja se toteutetaan yhteistyössä ODL Liikuntaklinikan, Oulun yliopiston ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa. Hanketta koordinoi ODL Liikuntaklinikka. Oulun yliopistosta hankkeessa ovat mukana Kauppakorkeakoulu, Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö sekä Väestöterveyden tutkimusyksikkö.

Hankkeen yhteystiedot

Raija Korpelainen
FT, terveysliikunnan professori, tutkimuspäällikkö
Anna-Maiju Leinonen
Projektipäällikkö SEPAS-hanke, tutkija
Mikko Vaaramo
Tutkija