ODL
Merke 2 – Merkityksellistä elämää

Kehitämme matalan kynnyksen palveluja hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseksi.

Olkkaritoimintaa, yksilöohjausta ja Walk-In arkiapua

Hankkeen kehittämiskohteena ovat kaupunkilaisille suunnatut matalan kynnyksen sosiaalisen vahvistamisen toimintamallit ja palvelut.

Jatkojalostamme matalan kynnyksen yhteisöllistä olkkari toimintamallia, jolla luodaan tasavertaisia osallistumismahdollisuuksia ja osallisuutta edistävä yhteisö, missä kohderyhmän on mahdollisuus vahvistua, saada sisältöä arkeen ja siirtyä henkilökohtaisella polulla eteenpäin esimerkiksi koulutukseen, työelämää tukevaan toimintaan, työelämään tai kuntoutukseen.

Uutena kehitämme matalan kynnyksen Walk-In arkiapu toimintamallia, jonka avulla lisätään kohderyhmän tarvitsemaa matalan kynnyksen nopeaa tukea. Tämän kautta on myös helppo siirtyä henkilökohtaiseen ohjaukseen, jota tarjotaan kaikille halukkaille. Tiistain olkkaripäivänä tuemme asiakkaita heidän työhakuvelvoitteissa. Vierailut ja retket ovat olennainen osa vuosisuunnitelmaamme.

Merken olkkaritoiminta on toiminnan ydin. Se toimii Oulun ydinkeskustassa ODL:n tiloissa Isokadulla. Toimintamalli perustuu olkkarin säännölliseen viikko-ohjelmaan, jossa toistuvat elämän haasteisiin liittyvät teemat ja voimavaroja lisäävät teemat. Viikko-ohjelma on uudistettu aiemman Merke -hankkeen (2019-2022) asiakkaiden kehittämisehdotuksia kuunnellen. Kukin arkipäivä on nyt varattu omalle kokonaisuudelle ja nimetty seuraavasti: mieliala maanantai, työelämä tiistai, kimppa keskiviikko, touhu torstai ja pika-apu perjantai. Viikko-ohjelma löytyy sivun alaosasta.

Oululaisille suoralla yhteydenotolla

Hankkeen palvelut tarjotaan 30 – 65-vuotiaille työttömille ja työelämän ulkopuolella oleville oululaisille. Erityisesti pitkään työttömänä olleille, heikoimmassa työmarkkina-asemassa ja suurimmassa huono-osaisuusriskissä sekä haasteellisessa elämän tilanteissa oleville henkilöille.

Mukaan hankkeeseen pääsee ottamalla suoraan yhteyttä hanketyöntekijöihin ja sopimalla henkilökohtaisen alkuinfoajan.  Pidämme sovitusti myös ryhmäinfoja, jos esim. verkostosta on tulossa useampia asiakkaita yhtä aikaa.

Hanke sijoittuu ESR+ ohjelmaan toimintalinjalle 4 (et 4.h) ja se on Euroopan unionin osarahoittama. Oulun kaupunki ja hankkeen toteuttajat osallistuvat myös hankkeen rahoitukseen.

 

Hankkeen yhteystiedot

Ulla Kaipainen
Projektipäällikkö
Mari Mäenpää
Palveluohjaaja
Aino Odedeyi
Palveluohjaaja