ODL
TELS - terveyttä edistävä liikuntaseura

Tutkimme liikuntaseurojen roolia terveyden edistämisessä

Mitä hanke pitää sisällään?

TELS-tutkimuksen tavoitteena on selvittää suomalaisten lasten ja nuorten liikuntaseurojen terveyden edistämistoimintaa sekä seuratoimintaan osallistuvien nuorten terveystottumuksia ja terveydentilaa. Lisäksi tutkitaan, näkyykö seuran terveyden edistämisaktiivisuus toiminnassa mukana olevien nuorten terveystottumuksissa ja terveydentilassa. TELS3-seurantatutkimuksessa kartoitetaan liikkumisen ja muiden terveystottumusten sekä terveydentilan muutoksia nuoruudesta varhaisaikuisuuteen.

Tutkimus luo tutkittuun tietoon pohjautuvan perustan niin tuleville tutkimuksille kuin seurojen terveyden edistämistoiminnan ja nuorten urheilijoiden terveydentilan seurantajärjestelmille. Tutkimustulokset tuottavat myös perusteita liikuntapoliittisille linjauksille ja käytännön seuratoimintaa kehittäville toimenpiteille.

Tutkimus alkoi vuonna 2013. Tutkimusta koordinoi Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. Hankkeen muut toteuttajat ovat suomalaiset liikuntalääketieteen keskukset (ODL Liikuntaklinikka, Helsingin urheilulääkäriasema, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos, Huippu-urheilun instituutti, Paavo Nurmi -keskus ja Tampereen urheilulääkäriasema) ja UKK-instituutti. Tutkimusta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen yhteystiedot

Raija Korpelainen
FT, terveysliikunnan professori, tutkimuspäällikkö
Laura Heikkilä
Ravitsemusterapeutti
Marja Vanhala
Projektipäällikkö, ravitsemusterapeutti, tutkija