ODL
Prikka kiertoon 2023-2025

Edistämme osallisuutta ja hyvinvointia, vähennämme ruokahävikkiä sekä parannamme ruoka-avun saavutettavuutta

Osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää kehitystä

Prikka kiertoon 2023-2025 -hankkeen tavoitteena on tukea heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta sekä hyvinvointia, ja näin torjua huono-osaisuutta sekä syrjäytymistä.

Hankkeen toiminta tavoittaa heikoimmassa asemassa olevia ja mahdollistaa heille mielekästä ja helposti saavutettavaa tekemistä. Ylijäämäruoan keskitetty kokoaminen ja ruoka-avuksi hyödyntäminen luo alustan erilaiselle osallistavalle tekemiselle monimuotoisen vapaaehtoistoiminnan ja työllistymismahdollisuuksien myötä. Uusi hanke tuo vahvempaa yksilöllistä tukea ja uusia ratkaisuja kohderyhmän koulutus- ja työllistämispolkujen tueksi ja pitkittyneen työttömyyden katkaisemiseksi. Hanke lisää myös yhteisöllistä ja osallistavaa ruoka-apua sekä kehittää ruoka-apuun innovatiivisia ratkaisuja. Hanke toteutuu Oulun kaupungin ja sen lähikuntien alueella.

Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät, työttömyysuhan alla olevat ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt. Kohderyhmää ovat myös vähävaraiset henkilöt, jotka tarvitsevat arjen tueksi ruoka-apua sekä henkilöt, joilla ei ole omia voimavaroja edistävää ja tukevaa toimijuutta tai osallistumisen mahdollisuuksia. Hanke tavoittaa myös maahanmuuttajataustaisia Suomeen kotoutuvia henkilöitä.

Hankkeen tavoitteena on useamman toimijan yhteistyöllä kehittää kestävä ja kustannustehokas toimintamalli, joka vakiintuu seudulle hankkeen jälkeen. ODL:n vastuulla on erityisesti vapaaehtoistoiminnan kehittäminen sekä osallistavan ruoka-apumallin kehittäminen lähipaikkakunnilla.

Hankkeen päätoteuttaja on Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ja osatoteuttajia ovat Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö, Oulun kaupunki, Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä ja Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeen päärahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+).

 

 

 

Hankkeen yhteystiedot

Anna Olsen
Projektikoordinaattori
Tiina Parkkinen
Projektityöntekijä
 • Blogi ODL Yhdessä
  Kun hyvän äärellä uuvuttaa

  Tunnistatko sinä hykerryttävän tunteen, kun elämän jano on kova, ja tekemistä on paljon? Mielesi ehkä…

 • Blogi ODL Liikuntaklinikka ODL Yhdessä
  Merkityksellisen arjen aakkoset

  Jokapäiväisiin toimintoihin osallistuminen on kaikille ihmisille tärkeää ja myös keskeinen terveyttä ja hyvinvointia edistävä tekijä.

 • Blogi ODL Yhdessä
  Miksi nousen aamulla ylös ja teen elämälläni jotain merkityksellistä? Mistä syntyy ”tekemisen ilo”?

  Kesä tulee – hitaasti tai nopeasti – se tulee kuitenkin. Ainakin täällä pohjoisessa ihmisen olo…