ODL
OPAS - opiskelukykyä ja osallisuutta lukioihin

Edistämme lukiolaisten opiskelukykyä ja hyvinvointia, ennaltaehkäisemme uupumusta ja vahvistamme valmiuksia siirtyä jatkopoluille.

Mitä hanke sisältää?

OPAS-hankkeen tavoitteena on edistää lukiolaisten opiskelukykyä ja hyvinvointia, ennaltaehkäistä uupumusta ja vahvistaa valmiuksia siirtyä jatkopoluille.

Hankkeessa kehitetään lukiolaisten hyvinvointia, osallisuutta ja ryhmäytymistä edistäviä menetelmiä ja malleja yhdessä lukiolaisten ja lukion henkilökunnan kanssa. Lukiolaisille ja henkilökunnalle järjestetään koulutuksia mielen hyvinvoinnin tukemisesta, opiskelukyvystä sekä opiskelun suunnittelusta. Terveellisiä elintapoja edistetään opiskelijan ja opettajan arjessa.

OPAS-hankkeessa ovat mukana Oulun kaupungin Kastellin, Kiimingin ja Laanilan lukiot. Tuloksena syntyy koko lukio-opiskeluyhteisön huomioiva malli lukiolaisten hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi ja uupumuksen ehkäisemiseksi. Hankkeen aikana kehitetyistä menetelmistä ja malleista hyötyvät kaikki Oulun kaupungin lukiot.

Hanke toteutetaan 1.3.2021–30.6.2023 ja sen päätoteuttaja on Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr. ja osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy. Oulun kaupunki on hankkeen pääyhteistyökumppani. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Oulun kaupunki ja hankkeen toteuttajat.

Osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulun projektikoordinaattorina on Katja Nuottila,  etunimi.sukunimi(at)diak.fi

Hankkeen yhteystiedot

Riitta Pyky
Projektipäällikkö, palveluesimies, palvelupäällikön sijainen
Ulla-Maija Luoma
Projektipäällikkö, tutkija