ODL
MOPO – nuorten miesten hyvinvoinnin edistäminen

Tuotamme tietoa ja edistämme kutsuntaikäisten nuorten miesten liikkumista ja hyvinvointia.

Mitä hanke sisältää?

Laajan MOPO-tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteena oli yhdessä nuorten kanssa kehittää heille kiinnostavia toimintatapoja hyvinvoinnin edistämiseen.

MOPO lisää tietoa kutsuntaikäisten elämäntyylistä, hyvinvoinnista, liikkumisesta, informaatiokäyttäytymisestä ja kunnosta. MOPO toteutettiin monialaisessa yhteistyöverkostossa Oulun kaupungissa. MOPO-kokonaisuuden hankerahoitukset ovat jo päättyneet, mutta tieteellisen tutkimuksen tuloksia analysoidaan ja raportoidaan yhä.

Hanke toteutettiin monitieteellisen ja monialaisen toimijaverkon yhteistyönä. Päätoteuttajat olivat Oulun Diakonissalaitoksen Liikuntalääketieteellinen klinikka ja Oulun yliopisto. Oulun yliopistosta hankkeessa olivat mukana lääketieteen tekniikka, terveystieteiden laitos, tietotekniikan osasto sekä informaatiotutkimuksen ja kulttuuriantropologian oppiaineet. Keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat Oulun kaupungin liikuntapalvelut, Virpiniemen liikuntaopisto ja Puolustusvoimat.

Hankkeen yhteystiedot

Raija Korpelainen
FT, terveysliikunnan professori, tutkimuspäällikkö