ODL
Löydetään yhdessä!

– yksilöllisiä kohtaamisia ja tukea yli 65-vuotialle oululaisille

Löydetään yhdessä! -hankkeen tavoitteena tukea yksinäisyyttä kokevien ja haastavassa elämäntilanteessa olevien oululaisten, yli 65-vuotiaiden toimijuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyden kokemuksia löytävän työn avulla.

Toiminnassa etsitään, ohjataan ja tuetaan ikääntyneitä oululaisia erityisesti heidän tarvitsemiensa kolmannen sektorin toimintojen ja palvelujen pariin. Toiminta perustuu yksilölliseen asiakastyöhön sekä vahvaan verkostoyhteistyöhön. Toimintaa toteutetaan ja edelleen kehitetään yhteistyössä Oulun löytävän vanhustyön -verkoston kanssa.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Caritas-Säätiö ja osatoteuttajina toimivat Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sekä Vuolle Setlementti.

Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Olemme kesätauolla 10.7.-28.7.2023.

Hankkeen toteuttajat:

Caritas-Säätiö
projektipäällikkö Matleena Keränen
matleena.keranen@caritas-saatio.fi
p. 044 734 0302

Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö
projektikoordinaattori Riitta Vesala
riitta.vesala@odl.fi
p. 044 393 2518

Vuolle Setlementti
projektikoordinaattori Minna Lassila
minna.lassila@vuolleoulu.fi
p. 050 471 7193

Hankkeessa tuotettavat palvelut

Hankkeen yhteystiedot

Riitta Vesala
Projektikoordinaattori