ODL
Tutkimme ja kehitämme

Arvostettua valtakunnallista tutkimusta ja kehittämistä

ODL Liikuntaklinikka on arvostettu, yhteiskuntavastuullinen tutkimus- ja kehittämisyksikkö.

Monitieteistä tieteellistä tutkimusta ohjaavat Oulun Diakonissalaitoksen säätiön strategia ja valtakunnalliset liikuntapoliittiset linjaukset. Tutkimustulosten vahva hyödynnettävyys, laatu ja avoimuus ovat keskeisiä menestystekijöitä.

Klinikka toimii kuuden liikuntalääketieteen keskuksen muodostamassa Liikuntalääketiede Suomi -verkostossa tiiviissä yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa.

Liikuntaklinikan tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on edistää erityisesti vähän liikkuvien fyysistä aktiivisuutta, terveyttä ja hyvinvointia. Hankkeet toteutetaan Hyvinvointiliikunta elämänkaaressa -ohjelmassa, jonka pääteemat ovat:

  • Fyysisesti aktiivisen ja inaktiivisen elämäntavan rakentumiseen vaikuttavat tekijät elämänkaaressa
  • Rakennetun ja luonnollisen ympäristön yhteys fyysiseen aktiivisuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin
  • Fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon yhteys terveyteen ja hyvinvointiin sekä niiden taloudellinen merkitys
  • Ravitsemuksen yhteys liikuntaan, terveyteen ja hyvinvointiin
  • Vaikuttavat elintapaohjausmallit ja -menetelmät

Hankkeet toteutetaan pääosin ODL Liikuntaklinikalla monitieteisenä ja monialaisena yhteistyönä laajassa verkostossa, jossa kumppaneina ovat erityisesti Oulun yliopisto, oppilaitokset, kunnat ja kolmannen sektorin toimijat.  Tutkimuksen ja kehittämisen merkittävimmät ulkopuoliset rahoittajat ovat Opetus- ja Kulttuuriministeriö (OKM), Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), Euroopan sosiaalirahasto (ESR)  ja yksityiset säätiöt. Koulutamme väitöskirjatutkijoita yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa.

Lisätietoja

Raija Korpelainen
FT, terveysliikunnan professori, tutkimuspäällikkö
Marja Vanhala
Projektipäällikkö, ravitsemusterapeutti, tutkija