ODL
Höntsä - Silta eteenpäin!

Edistämme ammatillisessa koulutuksessa olevien nuorten hyvinvointia höntsätoiminnan avulla.

Mitä hanke sisältää?

Hanke on päättynyt ja tulokset on koottu Höntsä-oppaaseen. Pääset oppaaseen ala puolella olevasta linkistä.

Valtakunnallisessa Höntsä-hankkeessa kehitettiin monialainen Höntsä-toimintamalli, joka perustuu iloa tuottavaan, osaamisesta riippumattomaan, kaikille avoimeen matalan kynnyksen Höntsä-toimintaan arjen toimintaympäristöissä. Höntsä-mallissa nuorista lähtevää toimintaa vahvistetaan monialaisella ohjaajuudella ja eri toimijoiden yhteistyöllä. Toiminta sijoittuu eri organisaatioiden ja alojen rajapinnoille. Valtakunnallisessa Höntsä-toimintamallissa yhdistetään eri osaprojektien kokemukset Oulusta, Pieksämäeltä ja Helsingistä.

Oulussa, Hyvinvointi- ja urahöntsä -osaprojektissa kehitettiin höntsätoimintaa, jossa liikunta- ja kulttuuritoimintaan yhdistetään terveellisten elintapojen, uraohjauksen ja voimaantumisen tukemista. Osaprojektin kohderyhmänä ovat ensisijaisesti 16–25-vuotiaat 2. asteen ammatillisessa koulutuksessa olevat nivelvaiheen, erityisesti opiskelun aloittaneet, keskeyttäneet ja opintoihin palaavat nuoret. Kohderyhmänä ovat lisäksi toimijaverkoston, erityisesti liikunta- ja kulttuurialan toimijat, jotka työssään kohtaavat nuoria.

Hankkeen toteuttivat Metropolia ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Urheiluopisto Kisakeskus, Suomen Nuorisoseurat ry, YMCA ry, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK, Virpiniemen liikuntaopisto) sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy. Oulun osahanketta koordinoi ODL Liikuntaklinikka.

Hankkeen yhteystiedot

Ajanvaraus ODL Liikuntaklinikka