ODL
Potilasasiavastaava

ODL Säätiön potilasasiavastaava

Jokaisella sekä julkisella että yksityisellä terveydenhuollon toimintayksiköllä on nimetty potilasasiavastaava. Potilasasiavastaavan lakisääteinen tehtävä on neuvoa ja antaa tietoa potilaan asemasta ja oikeuksista. Potilasasiavastaava toimii potilaan oikeuksiensa edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Ollessaan tyytymätön saamansa hoitoon tai kohteluun potilas voi ottaa yhteyttä terveydenhuollon toimintayksikön potilasasiavastaavaan ja saada neuvoa, miten hän saa asiansa selvitettyä.

Potilasasiavastaava auttaa tarvittaessa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasvakuutuskeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä.

Potilasasiavastaavan tehtäviin ei kuulu ottaa kantaa potilaan taudinmääritykseen tai hoidon sisältöön. Hän ei myöskään ota kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko tai –virhe. Potilasasiavastaava ei tulkitse potilasasiakirjoja.

 

Yksityisen terveyden huollon palvelut kuuluvat 1.1.2024 alkaen Pohteen potilasasiavastaavalle. Potilas- ja sosiaaliasiavastaava – Pohde. Yhteystiedot-kohdalla valitse paikkakunnaksi Oulu.