ODL
PALOMA-osaamiskeskus

Tarjoamme tukea, tietoa ja työkaluja pakolaistaustaisten ja muista vastaavista lähtökohdista Suomeen muuttaneiden ihmisten mielenterveyden parissa työskenteleville ammattilaisille ja organisaatioille.

Palvelumme Pohjois-Suomessa

Pohjois-Suomen alueella keskitymme erityisesti pakolaisten ja maahanmuuttajataustaisten parissa työskentelevien ammattilaisten kouluttamiseen ja pysyvän yhteistyöverkoston rakentamiseen, jotta pakolaisten mielenterveystyötä voidaan tukea ja kehittää monipuolisesti.

Pitkät maantieteelliset etäisyydet luovat omanlaiset haasteet palvelujen saatavuudelle ja saavutettavuudelle Pohjois-Suomessa. Keskeisinä yhteistyökumppaneinamme ovat ELY-keskukset, sairaanhoitopiirit ja tulevat hyvinvointialueet, joiden kanssa yhteistyössä koulutamme eri alojen ammattilaisia.

Tutkimusten mukaan maahan muuttaneilla ja varsinkin pakolaistaustaisilla on enemmän psyykkistä kuormaa ja masennus- ja ahdistusoireita kuin Suomen koko väestöllä. Psyykkisen oireilun taustalla voi olla traumaattiset tapahtumat kotimaassa sekä matkanaikaiset ja Suomeen muuton jälkeiset kokemukset. Maahanmuuttajaväestöllä on vaikeuksia saada asianmukaisia mielenterveyspalveluita. Tätä tilannetta edistämään käynnistettiin PALOMA-hanke, jota rahoittaa Euroopan Unionin Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi valtakunnallisesti PALOMA-hanketta.

Arjen apu -toiminnalla koulutetaan vapaaehtoisia pakolaisten ja maahanmuuttajataustaisten arkitoimintojen ja asioinnin avuksi yhteistyössä muiden järjestöjen ja yhdistysten kanssa, jotta maahanmuuttajien kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan toteutuisi sujuvammin.

Tutustu hankkeen tuottamiin palveluihin

Hankkeen yhteystiedot

  • Uutiset
    Oulun Diakonissalaitos, Nuorten Ystävät ja Hoivatie tukevat Ukrainan sodan jaloissa olevia perheitä

    Oulun Diakonissalaitos, Nuorten Ystävät sekä niiden omistama Hoivatie ovat mukana auttamassa Ukrainan sodasta kärsiviä…

  • ODL Yhdessä
    Kuntoutuminen ja kotoutuminen

    Kuntoutuminen ja kotoutuminen Me toivotamme sinut tervetulleeksi ja autamme alkuun. Koskee asiasi sitten kotoutumista, terveyttä…