ODL
Työpajoilta työelämään

Tuettuja ja tavoitteellisia polkuja työelämään sekä koulutukseen yksilöllisesti räätälöiden.

Yksilöohjausta ja työelämän kehittämistä

Hankkeen kehittämiskohteina ovat yksilöohjaus työhön ja koulutukseen työhönvalmennuksen keinoin, työnantajayhteistyö, uudenlainen Green Care -seinätön pajatoiminta ja muualla, kuin oppilaitosympäristössä tapahtuva osaamisen tunnistaminen.

Hankkeessa tarjotaan ja kehitetään yksilöllistä ja tarvittaessa ryhmämuotoista ohjausta sekä tukea hankkeen osallistujille räätälöidysti heidän yksilöllisten tavoitteidensa pohjalta. Hanke järjestää myös ryhmämuotoista ohjausta eri työnhakua tukevista aiheista.

Hankkeessa kehitetään työnantajayhteistyötä erityisesti työvoimapulasta kärsivien toimialojen kanssa. Kehittämiskohteena hankkeessa on myös uudenlainen seinättömän työpajan mallilla toimiva Green Care -paja, jonka kehittämisessä huomioidaan ympäristö- ja luontoteema sekä kestävä kehitys. Lisäksi hankkeessa kehitetään muualla, kuin oppilaitosympäristössä tapahtuvaa oppimista ja osaamisen tunnistamista hyödyntäen opinnollistamisen prosessia. Yhteistyötä tehdään tiiviisti muiden alueen työllisyyshankkeiden ja toimijoiden kanssa.

Oululaisille työnhakijoille

Hankkeen palvelua tarjotaan 18-64 -vuotiaille oululaisille työ- ja koulutuspoluille suuntaaville työnhakijoille. Osallistujina ovat erityisesti pitkään työttömänä olleet henkilöt, joiden työllistyminen ilman räätälöityä tukea olisi epätodennäköistä. Osallistujamme voivat olla esimerkiksi nuoria, maahan muuttaneita ja täsmätyökykyisiä.

Mukaan hankkeeseen pääsee ottamalla suoraan yhteyttä hanketyöntekijöihin ja sopimalla henkilökohtaisesta tapaamisesta. Tarvittaessa pohdimme myös muita palveluvaihtoehtoja ODL Yhdessä Palveluneuvonnan kanssa.

Hanke sijoittuu ESR+ -ohjelmaan toimintalinjalle 4 ja se on Euroopan unionin osarahoittama. Oulun kaupunki ja hankkeen toteuttaja osallistuvat myös hankkeen rahoitukseen.

 

Hankkeen yhteystiedot

Riitta Engman
Projektipäällikkö
Kristiina Tuukkanen
Työhönvalmentaja
Raisa Yliaska
Työhönvalmentaja
Mia Salonpää
Projektikoordinaattori