ODL
Tutkimushankkeet

Tuotamme tietoa väestön liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tutkimushankkeet

ODL Liikuntaklinikka Hanke
SEPAS – liikkumattomuuden taloudelliset vaikutukset
SEPAS-hankkeessa tutkitaan liikkumattomuuden aiheuttamia suoria ja epäsuoria kustannuksia yhteiskunnalle hyödyntäen tarkkoja yksilötason tietoja ensimmäistä kertaa Suomessa.
Hanke on käynnissä
ODL Liikuntaklinikka Hanke
SUNRISE Finland
SUNRISE-hankkeessa tutkitaan Maailman terveysjärjestö WHO:n asettamien varhaisvuosien liikunnan, paikallaanolon ja nukkumisen suositusten toteutumista ympäri maailman.
Hanke on käynnissä
ODL Liikuntaklinikka Hanke
RECIPE – kaupunkisuunnittelu, liikunta, immunologinen terveys
Hankkeen tarkoituksena on tutkia kaupunkiympäristöjen ja asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden välistä yhteyttä, ja tuottaa tietoa terveyttä…
Hanke on käynnissä
ODL Liikuntaklinikka Hanke
REPACT – asuinympäristö, fyysinen aktiivisuus ja terveys elämänkaaressa
Hankkeessa tutkitaan luonnollisen ja rakennetun asuinympäristön piirteiden, luontosuhteen, 24-tunnin fyysisen aktiivisuuden sekä sydän- ja mielenterveyden yhteyksiä.
Hanke on käynnissä
ODL Liikuntaklinikka Hanke
TELS – terveyttä edistävä liikuntaseura
TELS-hankkeen tavoitteena on selvittää suomalaisten lasten ja nuorten liikuntaseurojen terveyden edistämistoimintaa sekä seuratoimintaan osallistuvien nuorten terveystottumuksia…
Hanke on käynnissä
ODL Liikuntaklinikka Hanke
MOPO – nuorten miesten hyvinvoinnin edistäminen
Hankekokonaisuuden tarkoituksena oli tuottaa tietoa ja uusia menetelmiä kutsuntaikäisten nuorten miesten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
Hanke on päättynyt