ODL
Siirry ajankohtaisiin

Motivaatio pitää itsestä huolta löytyi

Muutoksia arjessani – Yhdistämö-hankkeen nuorten tarinoita vol. 4

Yhdistämö on nuorten aikuisten osallisuuden sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen tähtäävä kehittämishanke. Kehittämistyötä toteutetaan osallistaen ja vuorovaikutuksellisin menetelmin. On aika tuoda näkyväksi nuorten tarinoita muutoksista. Teksti on kirjoitettu yhdessä nuoren kanssa tilanteessa, jossa nuori on ollut hankkeessa noin viiden kuukauden ajan. Lähtötilanteen ja muutoksen arvioinnissa on hyödynnetty 3X10D-kyselyä sekä kysymyksiä 1) Millä tavoin muutos näkyy arjessasi? 2) Mitä vaikutuksia tällä on ollut hyvinvointiisi? 3) Mikä on mahdollistanut muutoksen, mikä oli ratkaisevaa?

Mietin asioita ja elämää nykyään enemmän.  Mietin, miten saisin joskus päivätöitä ja miten pärjäisin paremmin enkä sotkisi elämää. Olen saanut säännöllisemmän rytmin. Ennen heräsin vasta puolen päivän aikaan, nykyään herään jo aamulla. Olen myös alkanut syömään terveellisemmin, koska olen alkanut haluta pitää itsestä enemmän huolta. Olen alkanut syömään paremmin, että jaksan käydä esimerkiksi täällä.

Mielenterveys on pysynyt parempana, koska näen enemmän ystäviä nykyään. Siihen on vaikuttanut se, että kun käyn säännöllisesti tapaamassa hankkeen työntekijää, olen saanut enemmän motivaatiota myös tavata ystäviä. En ole myöskään käyttänyt OYS:n palveluita enää niin paljon. Aikaisemmin käytin paljon päivystyspalveluita. Olen alkanut harrastaa liikuntaa enemmän, koska olen saanut hankkeesta motivaatiota siihen. Olen jo vuosia halunnut muuttaa sukupuoleni. On ollut tärkeää saada puhua siitä avoimesti. Olen alkanut hyväksymään itseni eikä minulla ole enää itsetuhoisia ajatuksia.

On ollut tärkeää, että ei ole tarvinnut yksin miettiä asioita neljän seinän sisällä. Saa purkaa tunteensa jossakin ja joku toinen ymmärtää. Samalla oma ymmärrys itsestä on lisääntynyt. Olen saanut motivaatiota tehdä asioita enemmän. Olen saanut myös toiminnallista tekemistä arkeen. Säännölliset tapaamiset motivoivat säännöllisiin elämäntapoihin, kuten siivoamiseen ja lenkkeilyyn. Olen oppinut hankkeessa olon myötä luottamaan enemmän muihin ihmisiin ja muihin verkostoni työntekijöihin. Olen saanut ymmärrystä, että kaikki asiat eivät tapahdu heti, vaan ajallaan.

MR

Yhdistämö on nuorten aikuisten osallisuuden sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen tähtäävä kehittämishanke. Kohderyhmänä ovat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat 18–35-vuotiaat oululaiset, erityisesti paljon palveluita tarvitsevat nuoret aikuiset sekä heidän kanssaan työskentelevät. Asiakastyössä hyödynnetään voimavara- ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä ja osallistavia työskentelytapoja. Hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto, Oulun kaupunki sekä Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr ja Diakonia-ammattikorkeakoulu.