ODL
Siirry ajankohtaisiin

Oman arvon ja energian etsimistä

Muutoksia arjessani – Yhdistämö-hankkeen nuorten tarinoita vol. 5

Yhdistämö on nuorten aikuisten osallisuuden sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen tähtäävä kehittämishanke. Kehittämistyötä toteutetaan osallistaen ja vuorovaikutuksellisin menetelmin. Blogisarjan tavoitteena on tuoda näkyväksi nuorten tarinoita muutoksista. Teksti on kirjoitettu yhdessä nuoren kanssa tilanteessa, jossa nuori on ollut hankkeessa noin 6 kuukauden ajan. Lähtötilanteen ja muutoksen arvioinnissa on hyödynnetty 3X10D-kyselyä sekä kysymyksiä 1) Millä tavoin muutos näkyy arjessasi? 2) Mitä vaikutuksia tällä on ollut hyvinvointiisi? 3) Mikä on mahdollistanut muutoksen, mikä oli ratkaisevaa?

Olen nuoruudessani pärjännyt koulussa hyvin ja päässyt helposti eteenpäin, osin siksikin uskoin, että muut ihmiset näkevät minut oman koulusuoriutumiseni kautta. Se oli kuormittavaa. Itsenäistyessäni, muuttaessani uuteen kaupunkiin ja aloittaessani korkeakouluopinnot minulla oli todella korkeat tavoitteet. Vaikka suorituskykyni laski, tavoitteeni eivät laskeneet. Lopulta uuvuin, opintoni keskeytyivät, arjen hallinta ja hyvinvointini kärsivät. Oma arvostukseni itseäni kohtaan romahti.

Minulla on ollut halu opiskella myös näiden vuosien aikana, kun olen ollut sairaslomalla, mutta en uskonut, että kykenen enää opiskelemaan tai että pärjään. En uskonut, että saan arjen asioita hoidettua, saatikka opiskeluarjen asioita, kun en saanut edes sairasloma-arjen asioita yksin etenemään. Rohkaistuin kuitenkin keväällä puhumaan toiveistani ja tilanteestani. Minulle syntyi luottamus siihen, että saan tukea, jos tulee vaikeita asioita eteen tai asioita, joita ei jaksa tai pysty selvittää itse. Niinpä uskalsin edetä; pystyin laittamaan sähköpostia ja osallistumaan palavereihin ja puhua niissä. Vihdoin aloitin siirtymää koulutukseen ja muuttojärjestelyjä. Pystyn nyt toimimaan itsenäisemmin eri tilanteissa. Esimerkiksi aloin ilmoittautua oppilaitokseen ja näinkin, että ilmoittautuminen oli päättynyt. Ahdistuin ja tuli paniikki. Päätin kuitenkin laittaa sähköpostia ja kysyä, mitä voin tehdä. Sieltä minulle lähetettiin uusi linkki, minkä kautta pääsin ilmoittautumaan. Olin helpottunut ja tuntui hyvältä; olen opiskelija.

Nyt odotan ja haluan päästä tekemään sopivasti jännittäviä asioita ja päästä näkemään, onnistuvatko ne. Koen onnistumista. Koska saan nyt arjen asioita hoidettua ajallaan, minulle vapautuu energiaa ja pääsen eteenpäin. Olen onnellinen, koska pitkästä aikaa minulla on suunnitelma elämässä, jopa seuraavaksi viideksi vuodeksi. Pääsin opiskelemaan alaa, vaikka muut ja ehkä itsekin kyseenalaistin soveltuvuuteni. Tiedän, mitä teen. Koen enemmän olevani tärkeä, pystyn mahdollisesti myöhemmin siirtymään työelämään. Opiskelen ammattiin, jossa voin kokea itseni tarpeelliseksi, koska pystyn auttamaan muita ihmisiä. Siitä on helppo löytää palkitsevuus. Tuntuu hyvältä, kun on ala, johon on oikea mielenkiinto.

Yhdistämössä minulta kysyttiin, mikä kuormittaa, pysähdyttiin ja työskenneltiin asian kanssa. Sain apua asioiden hoitamiseen ja siihen, mitä ja miten edetä. Tämä auttoi minua keskittymään olennaiseen ja sain vähitellen asiat hoidettua. Autisminkirjon ja ADHD:n vuoksi minulle toimii ulkoinen impulssi, saan todennäköisemmin asiat tehtyä, kun ne käydään ensiksi läpi, ja minulle esimerkiksi todetaan, voisitko kokeilla tätä ja asetetaan aikaraja, jonka jälkeen varmistan, että sain asian hoidettua tai tarvitsenkin apua. Minua auttoi, että näimme viikoittain ja aikaa oli tarpeeksi käsitellä useampia asioita. Toisaalta kerta viikossa ei kuormittanut ”näennäisesti” kiireellistä aikatauluani, eikä aiheuttanut lisää stressiä. Oli tärkeää, että yksi henkilö selkeästi kokosi asioita kanssani ja auttoi eteenpäin. Minulla oli tieto, mitä teemme ja veimme sitä asiaa eteenpäin, joka oli minulle tärkeää ja ajankohtaista.

Petra

 

Yhdistämö on nuorten aikuisten osallisuuden sekä työ -ja toimintakyvyn vahvistamiseen tähtäävä kehittämishanke. Kohderyhmänä ovat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat 18–35-vuotiaat oululaiset, erityisesti paljon palveluita tarvitsevat nuoret aikuiset sekä heidän kanssaan työskentelevät. Asiakastyössä hyödynnetään voimavara- ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä ja osallistavia työskentelytapoja. Hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto, Oulun kaupunki sekä Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr ja Diakonia-ammattikorkeakoulu.