ODL
Siirry ajankohtaisiin

Liikkuminen yhteydessä tulotasoon keski-iässä

ODL Liikuntaklinikan koordinoiman SEPAS-hankkeen tuore tutkimus osoittaa, että liikunnan määrä on yhteydessä keski-ikäisen ansiotuloihin.

Raha ja ihminen, kuvituskuva.

Tutkimuksessa havaittiin, että lisääntyvä liikkumisen määrä oli yhteydessä kasvaviin ansiotuloihin tiettyyn pisteeseen saakka, minkä jälkeen yhteys kääntyi päinvastaiseksi. Korkeimmat ansiotulot olivat henkilöillä, joille kertyi viikossa noin 8,5 tuntia reipasta liikkumista tai vastaavasti reilu 3,5 tuntia rasittavaa liikuntaa. Liikunnan terveysvaikutusten lisäksi aiemmissa tutkimuksissa liikunnan on todettu olevan yhteydessä työelämässä menestymistä auttavien taitojen, kuten muistin sekä yhteistyö- ja verkostoitumistaitojen, kehittymiseen. Toisaalta ajankäytön näkökulmasta erittäin runsas liikunnan harrastaminen vähentää esimerkiksi työskentelyyn ja täydennyskoulutukseen käytettävissä olevaa aikaa.

Tutkimukseen osallistui lähes 2800 Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 -tutkimukseen kuuluvaa työelämässä olevaa keski-ikäistä aikuista. Aiemmista tutkimuksista poiketen nyt julkaistussa tutkimuksessa tieto henkilöiden liikkumisen määrästä kerättiin kiihtyvyysanturimittausten kautta itseraportoitujen tietojen sijasta. Liikkumista mitattiin 46 vuoden iässä ja ansiotulot 50 vuoden iässä kartoitettiin tulorekisteritiedoista. ODL Liikuntaklinikan lisäksi hanketta ovat mukana toteuttamassa Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu sekä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu. Tutkimusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Liikkuminen yhteydessä keski-ikäisen tulotasoon | Oulun yliopisto

Tutkimusjulkaisu:
Junttila, HE, Vaaramo, MM, Huikari, SM, et al. Association of accelerometer-measured physical activity and midlife income: A Northern Finland Birth Cohort 1966 Study. Scand J Med Sci Sports. 2023; 00: 1- 14. https://doi.org/10.1111/sms.14421