ODL
Siirry ajankohtaisiin

Uusinta tietoa liikkumattomuuden kustannuksista

Liikkumattomuuden kustannukset ovat puhuttaneet viime aikoina. Terveyden kannalta riittämättömän liikkumisen on aiemmin todettu olevan yhteydessä terveydenhuollon kustannuksiin, tuloverojen menetyksiin sekä maksettuihin työttömyyskorvauksiin.

ODL Liikuntaklinikan koordinoiman SEPAS-hankkeen tuore tutkimus tarjoaa uutta tietoa liikkumattomuuden kustannuksista. Tutkimuksen keskiössä ovat työstä poissaoloista aiheutuneet kustannukset suhteessa liikkumisen määrään. Tulosten mukaan terveyden kannalta liian vähän liikkuvan kustannukset keski-iässä ovat vuositasolla 200 eurosta 500 euroon suuremmat kuin riittävästi liikkuvalla. Tuoreen tutkimuksen lisäarvo aiempiin tutkimuksiin nähden on siinä, että juuri julkaistussa tutkimuksessa kustannusten laskemisessa hyödynnettiin yksilötason tietoa sekä liikkumisesta että työstä poissaoloista. Tutkimuksessa hyödynnettiin Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 -tutkimusaineistoa. Aineistoon on yhdistetty yksilötason rekisteripohjaista tietoa pitkistä sairauspoissaoloista, työkyvyttömyyseläkkeistä sekä ansiotuloista. Tutkittavien liikkumista mitattiin sekä kyselyllä että aktiivisuusmittarilla. Tutkimuksen tulokset olivat yhtenäisiä liikkumisen mittaustavasta riippumatta.

Lisätietoa:

https://www.oulu.fi/fi/uutiset/tyosta-poissaolot-kasvattavat-liikkumattomuuden-hintalappua

Alkuperäinen julkaisu:

https://journals.lww.com/acsm-msse/Fulltext/2023/02000/The_Individual_Level_Productivity_Costs_of.12.aspx