ODL
SoteStartin yksilövalmennus

SoteStartin henkilökohtainen tuki ja työhönvalmennus päättyi 6/2023.

Löydä yksilöllinen polku sote-alalle

SoteStartti-hanke tarjosi henkilökohtaista apua ja tukea niille, jotka miettivät suuntautumista sosiaali- ja terveysalalle. Yksilöllisessä työhönvalmennuksessa autettiin tutustumaan alaan, tuettiin tulevaisuuden suunnitelmien selkiyttämistä ja vahvistettiin työ- ja opiskeluvalmiuksia.

Voimavaralähtöinen yksilövalmennus aloitettiin jäsentämällä yhdessä asiakkaan kanssa hänen kokonaistilanteensa, tarpeensa ja tavoitteensa. Asiakkaita tuettiin vaihtelevissa tilanteissa, esimerkiksi silloin kun alan opiskelut eivät edenneet suunnitellusti tai asiakas ei löytänyt ammattiaan vastaavaa työtä. Myös kotoutumiskoulutuksessa olevia, sote-alasta kiinnostuneita asiakkaita tuettiin.

Yksilövalmennuksessa tarjottiin matalan kynnyksen keskustelutukea, johon oli helppo ja nopea päästä mukaan. Tarjottu tuki vaihteli yksittäisistä tapaamisista pidempiin prosesseihin, joissa edettiin alaan tutustumisten ja opintojen kautta sotealalle työllistymiseen.

Yksilövalmennuksen tuki oli laaja-alaista ja koostui muun muassa keskusteluista, vahvuuksissa tukemista, tiedon hakemista, alan koulutuksiin tutustumista sekä työpaikkojen etsimistä, työhaunasiakirjojen tekemistä ja työhaastatteluissa tukemista.

Tukea tarjottiin tarvittaessa myös  työpaikoille oppisopimuskoulutukseen siirtymisen tai työsuhteen aloituksen yhteydessä.

Lisätietoja

Heli Lämsä
Työhönvalmentaja