ODL
SoteStartin ryhmävalmennus

Ryhmätoimintamme päättyi 6/2023. Ryhmät tutustuttivat ja valmensivat asiakkaitamme sosiaali- ja terveysalalle.

Valmennusta ja ohjauksen opettelua

SoteStartti-hankkeen ryhmävalmennukset päättyivät 6/2023. Ryhmissämme valmennettiin työnhaku- ja ohjaustaitoja, opittiin hoitoalalla tarvittavaa suomen kieltä ja monikulttuurisen toiminnan ohjausta. Lisäksi asiakkaat tekivät tuettua vapaaehtoistyötä sotealan ja kasvatus- ja ohjausalan työpaikoilla hankkeen työhönvalmentajien ohjauksessa.

Työnhakutaitoja vahvistava ryhmä, Vahvuuspaja

ODL:n SoteStartti -hanke järjesti 1-6/2023 kerran kuussa vahvuuspajan, jossa tunnistettiin asiakkaiden osaamista ja vahvuuksia sekä harjoiteltiin niiden esille tuomista. Pajat olivat hyvin konkreettisia ja käytännönläheisiä. Niissä muun muassa harjoiteltiin valintakoe- ja työpaikkahaastatteluja ja kirjoitettiin esittelykirje itsestä.

Tuettu vapaaehtoistoiminta

Tuetun vapaaehtoistoiminnan asiakkaamme osallistuivat ikäihmisten hoitoon ja viriketoiminnan ohjaukseen palvelu- ja päiväkodeissa. Lisäksi asiakkaamme osallistuivat nuorten kohtaamispaikkatoiminnan, ODL:n korttelikohtaamisten ja monikulttuurisen kahvilatoiminnan ohjaamiseen. Tuettua vapaaehtoistyötä tehtiin hankkeen työhönvalmentajien tukemana viikoittain useissa eri työ- ja toimipaikoissa.

Suomen kielen ja suomalaisen työelämän valmennus, hoitotyö

Hanke järjesti asiakkailleen joka viikko suomen kielen valmennusta. Valmennuksessa opiskeltiin hoitotyössä tarvittavaa ammattisanastoa käytännön kielitaitoa ja puhumista painottaen. Samalla vahvistettiin suomalaisessa työelämässä tarvittavaa kulttuurista osaamista.

Monikulttuurinen kahvila

SoteStartti-hankkeen Kulttuurikahvilassa tavattiin ihmisiä eri puolilta maailmaa. Ryhmä tarjosi vertaistukea ja virkistystä maahanmuuttajille ja mahdollisuuden ryhmäohjaustaitojen harjoittelemiseen eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Kahvilassa puhuttiin kaikilla mahdollisilla kielillä, myös elekielellä! Kielitaitovaatimuksia ei ollut, tärkeintä oli ihmisten kohtaaminen. Työhönvalmentajat olivat täälläkin asiakkaiden tukena.

Elokuusta 2023 alkaen ODL:n Monikulttuurisuuskahvilaa hoitaa Työpajoilta työelämään -hanke. Kahvila on avoinna maanantaisin klo 14-16, Kohtaamispaikka ODL Solmussa, Isokatu 47, 1 krs

Ota yhteyttä

Heli Lämsä
Työhönvalmentaja