ODL
SUNRISE Finland

Tuotamme tietoa Maailman terveysjärjestö WHO:n asettamien varhaisvuosien liikunnan, paikallaanolon ja nukkumisen suositusten toteutumista ympäri maailman.

Mitä hanke sisältää?

SUNRISE-hankkeessa tutkitaan Maailman terveysjärjestö WHO:n asettamien varhaisvuosien liikunnan, paikallaanolon ja nukkumisen suositusten toteutumista ympäri maailman.

SUNRISE Finland -tutkimuksessa mitataan 3–4-vuotiaiden lasten 24 tunnin liikuntakäyttäytymistä (liikkumista, paikallaanoloa ja unta) sekä motorisia ja kognitiivisia taitoja (työmuistia ja tarkkaavuuden säätelyä). Lisäksi selvitetään lasten liikuntakäyttäytymiseen mahdollisesti yhteydessä olevia tekijöitä (perheen taustatekijät kuten asuinpaikka ja koulutus sekä vanhempien mielen hyvinvointi ja elintavat). Tutkimus toteutetaan Helsingin, Turun, Kuopion ja Oulun kaupungeissa ja läheisillä maaseutualueilla. Tutkimukseen osallistuu yhteensä 1000 lasta Suomesta.

Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja Samfundet Folkhälsan. Hanketta koordinoi Folkhälsan. ODL Liikuntaklinikka on yhteistyökumppani ja toteuttaa SUNRISE Oulu -tutkimushanketta. SUNRISE Oulu -hankkeelle haetaan rahoitusta.

Hankkeen yhteystiedot

Raija Korpelainen
FT, terveysliikunnan professori, tutkimuspäällikkö
Tiina Lankila
Projektipäällikkö, tutkija, FT