Vaikuttavaa liikuntatieteellistä ja liikuntalääketieteellistä tutkimusta

 

ODL Liikuntaklinikka on arvostettu, yhteiskuntavastuullinen tutkimus- ja kehittämisyksikkö, jonka monitieteistä tieteellistä tutkimusta ohjaa Oulun Diakonissalaitoksen säätiön strategiaan ja valtakunnallisiin liikuntapoliittisiin linjauksiin pohjautuva pitkäaikainen tutkimus- ja kehittämisstrategiaTutkimustulosten vahva hyödynnettävyys, laatu ja avoimuus ovat keskeisiä menestystekijöitä. Klinikka toimii kuuden liikuntalääketieteen keskuksen muodostamassa Liikuntalääketiede Suomi -verkostossa tiiviissä yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa.

 

Lääkärit ja fysioterapeutti katsovat tietokonetta.

 

Liikuntaklinikan tutkimuksen tavoitteena on edistää erityisesti vähän liikkuvien fyysistä aktiivisuutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tutkimukset toteutetaan Hyvinvointiliikunta elämänkaaressa -tutkimusohjelmassa, jonka päätutkimusteemat ovat:

  • Fyysisesti aktiivisen ja inaktiivisen elämäntavan rakentumiseen vaikuttavat tekijät elämänkaaressa
  • Rakennetun ja luonnollisen ympäristön yhteys fyysiseen aktiivisuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin
  • Fyysisen aktiivisuuden yhteys terveyteen ja hyvinvointiin
  • Ravitsemuksen merkitys liikunnassa ja huippu-urheilussa

Tutkimushankkeita rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun yliopisto, Business Finland, EAKR, ESR, Juho Vainion säätiö, Suomen Kulttuurirahasto ja Jenny ja Antti Wihurin säätiö.