ODL Diakonia- ja yhteisötoiminta

 

 

Ihmisarvoista elämää kaikille

Oulun Diakonissalaitoksen diakonisen toiminnan tavoitteena on tunnistaa hätää, etsiä keinoja sen lievittämiseen sekä vaikuttaa yhteiskunnan rakenteisiin niin, että jokaiselle ihmiselle turvataan mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään.

Mitä diakonia tarkoittaa?

Diakonia on käsitteenä monimuotoinen ja laaja. Se kulkee Oulun Diakonissalaitoksen toiminnan punaisena lankana kristillisestä lähimmäisenrakkaudesta nousevana kohtaamisen, auttamisen ja osallisuuden tukemisen asenteena. Se haastaa meitä näkemään ihminen kokonaisvaltaisesti ja vahvistamaan vaikeuksiin joutuneiden ääntä yhteiskunnassa.

Miten diakoniaa tehdään?

Diakonisen toiminnan ytimessä ovat lukuisat hankkeet, jotka kurottavat kohti tukea tarvitsevia ihmisiä eri ikäryhmissä. Uusia toimintatapoja kehitetään ja vakiinnutetaan. Vapaaehtoistoiminnassa sekä kaikille avoimessa yhteisötoiminnassa luodaan paikkoja ja tapoja kohtaamiselle sekä elämän merkityksellisyyden vahvistamiselle. Työtä kehitetään verkostoissa ja aktiivisessa yhteistyössä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa.

Tutustu toimintoihimme ja tule mukaan - tehdään yhdessä hyvää!