Elinvoimaa, vastuullisuutta ja hyvinvointia.

ODL on jo vuodesta 1896 saakka ihmisen parhaaksi toiminut pohjoissuomalainen diakonian tekijä. Vahvistamme ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Edistämme elämän merkityksellisyyden kokemusta, elämänhallintaa ja hyvinvointia tukevia elintapoja. Tarjoamme apua ja tukea ihmisille elämän eri vaiheissa. Kehitämme ja tutkimme, vakiinnutamme uusia tapoja toimia. Vaikutamme aktiivisesti verkostoissa yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Luomme paikkoja ja tapoja kohtaamiselle.