ODL
Rahankeräyslupamme

Rahankeräyslupa

Rahankeräyksen järjestäjä

Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr.

Järjestäjän yhteystiedot

info(at)odl.fi

Rahankeräysvarojen käyttötarkoitus

Kerätyt varat käytetään säätiön yleishyödylliseen toimintaan heikompaan asemaan joutuneiden ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantamiseksi seuraavasti:

  • Toiminnan piirissä olevien ihmisten hyvinvoinnin tukemiseen ja virkistystoimintaan
  • Lasten, nuorten, perheiden ja ikääntyneiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen heille suunnatulla toiminnalla, avustuksilla sekä lahjoituksilla. Keräysvaroja voidaan käyttää toimintaa toteuttavien henkilöiden palkkakustannuksiin sekä toiminnasta aiheutuviin hallinto- ja tilakustannuksiin sekä toiminnasta suoraan aiheutuvien hankintojen rahoittamiseen.
  •  Äkillisistä kansallisista ja kansainvälisistä kriisitilanteista johtuvien välittömien avuntarpeiden täyttämiseen ja ihmisten kokeman inhimillisen hädän lievittämiseen.

Poliisihallituksen lupanumero

RA/2022/940

Luvan voimassaolo

Lupa on myönnetty 16.6.2022 ja se on voimassa toistaiseksi koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Lisätietoja rahankeräysluvista yleisesti

Lisätietoja rahankeräyslupista saat Poliisihallituksen verkkosivustolta.

Lisätietoja

Outi Uusimäki
Diakonian asiantuntija