ODL
Rahankeräyslupamme

Rahankeräyslupa

Rahankeräyksen järjestäjä

Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr.

Järjestäjän yhteystiedot

info(at)odl.fi

Rahankeräysvarojen käyttötarkoitus

Kerätyt varat käytetään Walkers-toimintaan ja nuorten tukemiseen sekä KotiKummit-toimintaan. Varoilla katetaan Walkers-toimintaan liittyviä henkilöstökuluja sekä muita toimintakuluja, kuten toiminnan sisältöjä Walkersille sekä Walkers-vapaaehtoisten työn tukemista. KotiKummit-toiminnassa vastaanotetuilla lahjakorteilla tuetaan kohderyhmään kuuluvien oululaisten ikääntyneiden hyvinvointia.

Poliisihallituksen lupanumero

RA/2022/940

Luvan voimassaolo

Lupa on myönnetty 16.6.2022 ja se on voimassa toistaiseksi koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Lisätietoja