ODL
Siirry ajankohtaisiin

Arvokkaita kohtaamisia KotiKummit-hankkeessa

Aloitin KotiKummit-hankkeessa sosionomiopintoihin liittyvän viimeisen harjoittelun elokuussa 2023.

Käytännön kokemusta hanketyöstä minulla ei entuudestaan ollut, joten sen suhteen hyppäsin tuntemattomille vesille. Hanketyöhön liittyvällä kurssilla perustietoa hankkeisiin liittyen oli kuitenkin jo olemassa. Heti alkuvaiheessa pääsin tutustumaan projektipäällikön, projektikoordinaattoreiden ja koulutusvastaavan työn sisältöihin, sekä käytännön työhön mukaan.

KotiKummit–hankkeessa etsitään ikääntyneille yli 65-vuotiaille oululaisille kotihoidon asiakkaille vapaaehtoista ystävää, KotiKummia. Harjoittelun aikana pääsin haastattelemaan vapaaehtoisia, ikääntyneitä ja heidän omaisiaan, sekä olemaan tukena uusille vapaaehtoisille ensimmäisellä tutustumiskäynnillä ikääntyneen luona. Aiempi työkokemukseni lähihoitajana auttoi minua tarttumaan monenlaiseen tekemiseen jo harjoittelun alkuvaiheessa. Etenkin kotikäynnit olivat minulle merkityksellisiä. Kohtaamiset sekä ikääntyneiden elämäntarinoiden ja ajatusten kuunteleminen toivat ajattelemisen aihetta myös ammatillisesta näkökulmasta.

Hankkeen yksi tavoitteista on ikääntyneen yksinäisyyden lievittäminen ystävätoiminnan avulla, ja haastattelemani ikääntyneet toivatkin ilmi ajatuksiaan siitä, miten tärkeitä ystävän vierailut ovat ja miten monipuolisesti erilaista, yhteistä tekemistä on keksitty! Osalle ystäväpareista on muodostunut tavaksi kahvittelun lomassa keskustella “kaikesta maan ja taivaan välillä”, osa lähtee ulkoilemaan tai jumppaa yhdessä. Toisille tärkeää oli lähteä tapahtumiin tai asioille kauppakeskukseen. Yritysyhteistyön mahdollistamat käynnit kahvilassa, ravintolassa tai teatterissa tuovat vaihtelua tapaamisiin ja rohkaisevat osaltaan lähtemään myös kodin ulkopuolisiin aktiviteetteihin. Moni ikääntynyt oli ihmeissään siitä, miten ikäerosta huolimatta ystävyys on mutkatonta ja ihanaa, “kuin olisimme aina tunteneet!” KotiKummin antamaa aikaa selvästi arvostetaan ja tapaamisia odotetaan. Kiireettömät kohtaamiset ovat piristäneet arkea ja lisänneet osallisuuden tunnetta.

Omat kokemukseni kotikäynneistä jättivät aina positiivisen tunteen. Vastaanotto oli lämmintä ja hyvin välitöntä; ilo siitä, että joku tulee juttelemaan ja kuuntelemaan oli monelle tärkeää. Useampi ikääntynyt kertoi kotihoidon käyntien olevan tarpeellisia ja lisäävän turvallisuuden tunnetta, mutta lyhyet käynnit eivät lievitä yksinäisyyden kokemusta eivätkä vastaa sosiaalisen kanssakäymisen tarpeeseen.

Vapaaehtoinen voi jännittää ensimmäistä tapaamista ikääntyneen kanssa ja toisen kotiin meneminen on varmasti usein jollain tavalla jännittävää. Avoimin mielin ja avoimella sydämellä toisen kotiin meneminen antaa kuitenkin mahdollisuuden tutustua toiseen ja saada toiminnasta molemminpuolista merkityksellisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset ovat kertoneet tapaamisten olevan myös heille odotettuja ja ilahduttavia yhteisiä hetkiä.

Kokonaisuutena minulle jäi lämmin ja vahvasti positiivinen kuva KotiKummit-hankkeen toiminnasta. Toiminta mahdollistaa aidot kohtaamiset ja ystävyyssuhteiden muodostumisen niiden välillä, jotka muuten eivät toisiaan kohtaisi.

KotiKummit-vapaaehtoiset tarjoavat juttu- ja ulkoiluseuraa oululaisille yli 65-vuotiaille yksinäisyyttä kokeville kotihoidon asiakkaille. Lisätietoja: www.odl.fi/kotikummit