Tietoa meistä

 

Arvomme

  • ihmisläheisyys
  • oikeudenmukaisuus
  • vaikuttavuus
  • edelläkävijyys


Toimimme asiakaslähtöisesti ja arvojemme mukaisesti. ODL Säätiön toimintaa harjoitetaan kaikissa sen toimintamuodoissa kristilliseltä arvopohjalta ihmisläheisesti, oikeudenmukaisesti ja vaikuttavasti. Toiminta pyritään ulottamaan myös sinne, minne yhteiskunnan ja kirkon kädet eivät yllä.
 

Miksi olemme olemassa

Olemme olemassa siksi, että teemme diakoniaa. Oulun Diakonissalaitos perustettiin vuonna 1896 lähimmäisrakkauden hengessä kouluttamaan sairaanhoitajia ja diakonissoja erityisesti pohjoissuomalaisten ihmisten tarpeeseen, palvelemaan sairaita, köyhiä ja muuten apua tarvitsevia.

Näitä tehtäviä ODL Säätiö edistää Pohjois-Suomessa tänäkin päivänä diakonian ollessa strategian perusta ja toiminnan punainen lanka.

 

Mitä me teemme

Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö on yleishyödyllinen ja aatteellinen toimija, joka toteuttaa diakoniaa, tarjoaa elämänhallintaa tukevia sosiaalisen kuntoutuksen palveluita sekä harjoittaa ja tukee kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvää tutkimusta. Tarjoamme laadukkaita asiantuntijapalveluita liikuntalääketieteen osaamiskeskuksessa. Toteutamme aktiivisesti erilaisia hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen hankkeita, joissa tuotettua tietoa ja kehitettyjä toimintamalleja viestimme asiantuntijoille järjestettävien koulutusten ja laadukkaiden julkaisujen kautta.