ODL
Työntekijätarina

Tutustu yhteen tarinaan ja tehtävään meillä ODL:llä.

Riikka Kesonen, projektipäällikkö

Kuka olet? Kerro itsestäsi.

Olen asioista helposti innostuva, minulle tärkeisiin asioihin sitoutuva asioiden eteenpäin viejä. Koulutustaustani kulkee sosiaali- ja terveysalalla mielenterveys- ja päihdeopinnoista sosionomin ylempään korkeakoulututkintoon ja sosiaalialan osaamisen johtamiseen. Vapaa-ajalla minut löytää viettämässä aikaa perheeni kanssa, lenkkipolulta ja luonnosta koiran kanssa tai yhdistystoiminnasta.

Kerro urastasi lyhyesti ja nykyisestä työtehtävästäsi ODL:llä ja mikä tässä työtehtävässä on erityisesti sellaista mistä pidät?

Työurani on painottunut erityisesti kolmannen sektorin järjestön kehitys- ja viestintätehtäviin, joissa keskiössä on ollut vapaaehtoistoiminta sekä työskentely ihmisten kanssa. Tällä hetkellä toimin projektipäällikkönä KotiKummit- ja TukiHelmi-hankkeissa. Projektipäällikkönä vastaan hankkeiden hallinnollisista asioista, raportointi- ja talousasioista sekä siitä, että hanke saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Työni on monipuolista kokonaisuuksien hallintaa, jossa harvoin on peräkkäin kahta samanlaista työpäivää. Pidän tärkeänä myös niitä yhteiskunnallisia asioita, joihin hankkeilla pyritään vaikuttamaan kuten ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen tai nuorten ja nuorten aikuisten toimintakyvyn lisääminen. Koen olevani etuoikeutettu saadessani tehdä merkityksellistä ja samalla itselleni mielekästä työtä.

Miksi juuri ODL? Mikä täällä saa sinut viihtymään?

ODL on ihmisläheinen organisaatio, jossa tehdään paljon erilaisia asioita sen eteen, että työntekijät viihtyvät työssään. Koen, että jokaisen työntekijän asiantuntijuutta arvostetaan. Työyhteisö on lämmin ja siihen on ollut helppo hypätä matkaan.