Asiantuntijat

Mira Aatsinki
Palveluohjaaja, KTM
  Lue esittely
ODL Sosiaalinen kuntoutus
Riitta Engman
Projektipäällikkö
  Lue esittely
ODL Sosiaalinen kuntoutus
 
Katri Juntunen
Tiimivastaava, psykiatrinen sairaanhoitaja
  Lue esittely
ODL Sosiaalinen kuntoutus
Ulla Kaipainen
Projektipäällikkö, työllisyys- ja kuntoutuspalvelut, fysioterapeutti, yhteisöpedagogi, JEAT, B-to-B myynnin AT
  Lue esittely
ODL Sosiaalinen kuntoutus
Kyösti Karttunen
Ohjaaja
  Lue esittely
ODL Startti
 
Tuula Karvonen
Keikkavapaaehtoistoiminnan koordinaattori, YTM/NTM/AmO
  Lue esittely
ODL Diakonia ja yhteisötoiminta
Raija Korpelainen
FT, terveysliikunnan professori, tutkimuspäällikkö
  Lue esittely
ODL Liikuntaklinikka
Maija Korpisaari
Tutkija, FM, palveluohjaaja
  Lue esittely
ODL Liikuntaklinikka, ODL Sosiaalinen kuntoutus
Antero Kotila
Etsivä nuorisotyöntekijä, lasten ja nuorten erityisohjaaja, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja
  Lue esittely
ODL Sosiaalinen kuntoutus
Anna-Maiju Leinonen
Tutkija, FT, TtM, toimintaterapeutti
  Lue esittely
ODL Liikuntaklinikka
Ulla-Maija Luoma
Projektityöntekijä, YTM, tanssinopettaja (amk), fysioterapeutti
  Lue esittely
ODL Liikuntaklinikka
 
Heli Lämsä
työhönvalmentaja
  Lue esittely
ODL Sosiaalinen kuntoutus
Miia Länsitie
Tutkija, projektikoordinaattori
  Lue esittely
ODL Liikuntaklinikka
Tiina Nylander
Liikuntalääketieteen ja yleislääketieteen erikoislääkäri, LL
  Lue esittely
ODL Liikuntaklinikka
 
Riikka Piippo
projektikoordinaattori
  Lue esittely
ODL Sosiaalinen kuntoutus
Soile Puhakka
Tutkija, FM
  Lue esittely
ODL Liikuntaklinikka
Riitta Pyky
Projektipäällikkö, palveluesimies
  Lue esittely
ODL Liikuntaklinikka
Satu Siirtola
Fysioterapeutti
  Lue esittely
ODL Liikuntaklinikka
Tanja Tanhua
Kehityspäällikkö
  Lue esittely
Jaakko Tornberg
Testauspäällikkö, liikuntafysiologi, LitM
  Lue esittely
ODL Liikuntaklinikka
Suvi Tuomikoski
projektikoordinaattori (opintovapaalla)
  Lue esittely
ODL Sosiaalinen kuntoutus
Jaana Ukonaho
Palvelupäällikkö, Diakonia ja sosiaalinen vahvistaminen
  Lue esittely
ODL Sosiaalinen kuntoutus
Outi Uusimäki
Diakonia- ja yhteyspäällikkö
  Lue esittely
Marja Vanhala
Projektipäällikkö, ravitsemusterapeutti, tutkija
  Lue esittely
ODL Liikuntaklinikka
Tuula Verkasalo
palveluohjaaja
  Lue esittely
Sosiaalinen kuntoutus

Kohtuudella
17.09.2021  | Outi Uusimäki
Alku ja loppu
30.08.2021

Mitä sinä osaat?
03.05.2021
SULJE
Mira Aatsinki
Palveluohjaaja, KTM
ODL Sosiaalinen kuntoutus
Erityisosaaminen
Ammatillisen ja sosiaalisen kuntoutuksen yksilö- ja ryhmävalmennus, työnhaku- ja uravalmennus
Isokatu 47, 2. krs, 90100 Oulu
 
Kokemus
Mira on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja hänellä opettajan pedagoginen pätevyys. Hän on suorittanut lisäksi elintapaohjaajan koulutuksen, mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen – erikoisammattitutkinnon osan, sekä kuntoutustieteen perusopinnot.
ODL:ssä Mira on toiminut palveluohjaajana kehittämishankkeissa, joissa tavoitteena on ollut työ- ja toimintakyvyn parantuminen, hyvinvoinnin edistäminen sekä jatko-ohjaus asiakkaan tarpeiden mukaan työelämään, opiskelemaan tai terveys-/ sosiaalipalveluihin.
 
SULJE
Riitta Engman
Projektipäällikkö
ODL Sosiaalinen kuntoutus
Erityisosaaminen
Työllisyys, työelämävalmiudet, verkostoyhteistyö, ihmisen hyvinvointi; erityisesti fyysinen, työ- ja toimintakyky, kehittäminen ja uusien näkökulmien etsiminen asioihin ja ilmiöihin.
Isokatu 47, 6. krs, 90100 Oulu
 
Kokemus
Riitta on koulutukseltaan fysioterapeutti ja hän on suorittanut työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon. Lisä- ja täydennyskoulutuksia Riitalla on niin fysioterapian, liikuntalääketieteen approbatur -opintojen, kuin monikulttuurisuuden johtamiseen ja kohtaamiseen liittyvien teemojen ympäriltä.

Riitta työskentelee maahanmuuttajavanhempien, erityisesti naisten, hyvinvointia ja työllisyyttä edistävässä hankkeessa sosiaalisen kuntoutuksen tiimissä.

Työkokemusta Riitalla on noin 15 vuotta hanke- ja kuntoutustyöstä työllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia edistävissä hankkeissa sekä Kelan ammatillisen kuntoutuksen työhönvalmennuksessa. Tätä ennen Riitta on työskennellyt fysioterapeuttina lähinnä tuki- ja liikuntaelinongelmien parissa myös 15 vuotta.
 
SULJE
Katri Juntunen
Tiimivastaava, psykiatrinen sairaanhoitaja
ODL Sosiaalinen kuntoutus
Erityisosaaminen
Psyykkinen hyvinvointi ja terveyden edistäminen, työhyvinvointi, mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt, psykiatrinen hoitotyö, mielenterveyden tukeminen supportiivisin menetelmin, elämänkriisit, psykodynaaminen ja traumaorientoitunut viitekehys, luovat terapiat, musiikkiterapia. Kuntoutus, tulkkivälitteinen työskentely. Yksilö- ja ryhmätyöskentely. Kohderyhmät: Lapset, nuoret, aikuiset ja perheet, monikulttuuriset ja sijoitetut/adoptiotaustaiset asiakkaat.
Isokatu 47, 2. krs, 90100 Oulu
 
Kokemus
Katri on psykiatrinen sairaanhoitaja ja tiimivastaava sosiaalisen kuntoutuksen yksikössä Kidutettujen kuntoutuspalveluissa.

Katri on työskennellyt psykiatrisena sairaanhoitajana lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyden ja käyttäytymisen erikoissairaanhoidossa ja tehnyt perhetyötä. Katrin työskentelyä ohjaa psykodynaaminen ja traumaorientoitunut viitekehys. Hän on myös laaja-alainen musiikkiterapeutti, luovat terapiat, Valvira-pätevä. Katrin moninainen koulutustausta ja työkokemus yhdistyy hänen työtavassaan kohdata asiakas yksilöllisesti ja empaattisesti tarkastellen "uusilla laseilla".
 
SULJE
Ulla Kaipainen
Projektipäällikkö, työllisyys- ja kuntoutuspalvelut, fysioterapeutti, yhteisöpedagogi, JEAT, B-to-B myynnin AT
ODL Sosiaalinen kuntoutus
Erityisosaaminen
Ammatillisen ja sosiaalisen kuntoutuksen yksilö- ja ryhmävalmennus, työnhaku- ja uravalmennus, työ- ja toimintakyky, palvelujen kehittäminen ja projektienhallinta, TKI-toiminta
Isokatu 47, 3. krs, huone 3126, 90100 Oulu
 
Kokemus
Uransa ensimmäiset 15 vuotta Ulla on toiminut fysioterapeuttina moniammatillisissa tiimeissä työkyvyn arvioinnin ja palauttamisen sekä urasuunnittelun merkeissä. Viimeiset 15 vuotta hän on ollut mukana ODL kehittämishanketyössä eri päärahoittajien (ESR, TEM, RAY/STEA, Typo) kehittämishankkeissa, jotka ovat suuntautuneet yksilötasolla hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämiseen sekä erilaisten palvelumallien kehittämiseen.
 
SULJE
Kyösti Karttunen
Ohjaaja
ODL Startti
Erityisosaaminen
mielenterveystyö, rakentaminen, nikkarointi, maalaustyöt.
Uusikatu 40 AT 1
(Helaakosken pysäkin takana), 90100 Oulu
 
Kokemus
Kyösti on koulutukseltaan autonasentaja, laivalevyseppähitsaaja sekä lähihoitaja. Hän on työskennellyt aiemmin erilaisilla tuotantoaloilla, mielenterveystyössä ja ODL Hoivapalveluilla maahanmuuttotyössä vastaanottoyksikössä, perheryhmäkodilla sekä tukiasumisyksikössä. Vapaa-ajalla Kyösti nikkaroi ja rakentaa, vaikkapa mökilleen peräkärrysaunan. Metalli taipuu myös Kyöstin käsissä kohtalaisesti ja hän onkin entisöinyt myös vanhoja autoja.
 
SULJE
Tuula Karvonen
Keikkavapaaehtoistoiminnan koordinaattori, YTM/NTM/AmO
ODL Diakonia ja yhteisötoiminta
Erityisosaaminen
Vapaaehtoisten koordinointi keikkaluonteisiin avun ja tuen tarpeisiin oululaisille ikäihmisille.
Isokatu 47, 5. krs, 90100 Oulu
 
Kokemus
Tuula on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri, pääaineena kuntoutus. Tuulalla on lisäksi laskentamerkonomin koulutus ja ammattiopettajan pedagoginen pätevyys sekä suoritettu johtamisen erikoisammattitutkinto.

Tuula on työskennellyt Oulun Diakonissalaitoksen palveluksessa nuorten ja työikäisten parissa erilaisissa ammatilliseen kuntoutukseen liittyvissä tehtävissä ja ikäihmisille kohdennetussa keikka-avussa, joka on STEA-rahoitteista palvelua.
 
SULJE
Raija Korpelainen
FT, terveysliikunnan professori, tutkimuspäällikkö
ODL Liikuntaklinikka
Erityisosaaminen
fysioterapeutti, TtM, FT, terveysliikunnan professori, tiedeviestinnän taitaja, 25 vuoden kokemus liikuntalääketieteellisestä tutkimuksesta
Albertinkatu 18 A, 90100 Oulu
 
Kokemus
Raija on Liikuntaklinikan tutkimuspäällikkö ja terveysliikunnan professori Oulun yliopiston Elinikäisen terveyden tutkimusyksikössä (ELITE). Raijalla on pitkä kokemus liikuntaan, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvästä tieteellisestä tutkimuksesta. Hän johtaa tutkimusryhmää, jossa parhaillaan tekee väitöskirjaansa 17 jatko-opiskelijaa. Ryhmä tuottaa tutkittua tietoa erityisesti vähän liikkuvien liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Tutkimusryhmä on arvostettu ja monissa konferensseissa ja kisoissa palkittu. Ryhmä selvittää millaiset elämänkaaren aikaiset tekijät johtavat liikkuvaan tai liikkumattomaan elämäntapaan. Toinen teema on, kuinka liikkuminen ja paikallaanolo ovat yhteydessä terveyteen ja hyvinvointiin. Kolmas keskeinen teema käsittelee luontoympäristön ja kaupunkimaisen ympäristön merkitystä ihmiselle ihmisen liikkumiselle, terveydelle ja hyvinvoinnille.

Jos Raija ei istu tutkijankammiossaan Liikuntaklinikalla, hänet löytää todennäköisesti metsästä hiihtämästä, vaeltamasta, sienestämästä tai kalastamasta.
 
SULJE
Maija Korpisaari
Tutkija, FM, palveluohjaaja
ODL Liikuntaklinikka, ODL Sosiaalinen kuntoutus
050 312 5726
Albertinkatu 18 A
Isokatu 47, 6.kerros, 90100 Oulu
 
Kokemus
Maija on koulutukseltaan maantieteilijä ja filosofian maisteri sekä maantieteen, biologian ja terveystiedon aineopettaja. Opettajan työn lisäksi osaamista on karttunut ympäristönsuojelutehtävistä sekä työ- ja elinkeinopalveluista.

Maijan väitöstutkimuksen aiheena on rakennetun ja luonnollisen asuinympäristön piirteiden sekä fyysisen aktiivisuuden vaikutus sydän- ja verisuonitautien riskiin ja kuolleisuuteen.
 
SULJE
Antero Kotila
Etsivä nuorisotyöntekijä, lasten ja nuorten erityisohjaaja, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja
ODL Sosiaalinen kuntoutus
Erityisosaaminen
Erityisnuorisotyö, mielenterveystyö, perhetyö, lastensuojelu, palvelunohjaus, yksilö- ja ryhmätyönohjaus.
Isokatu 47, 2. krs, 90100 Oulu
 
Kokemus
Antero on koulutukseltaan nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja sekä lasten ja nuorten erityisohjaaja. Hänellä
on vankka kokemus vaativasta lastensuojeluntyöstä, perhetyöstä ja erityisnuorisotyöstä.

Lisäksi Antero tekee ohjelmapalvelutyötä keikkaluontoisesti, esim. toteuttaen koskenlaskua, koskiuintia ja melontaretkiä. Vapaa-ajalla hän on todella aktiivinen ja urheilee/harrastaa monipuolisesti. Kalastus, melonta ja luonto ovat lähellä sydäntä.
 
SULJE
Anna-Maiju Leinonen
Tutkija, FT, TtM, toimintaterapeutti
ODL Liikuntaklinikka
Erityisosaaminen
FT, TtM (hyvinvointitekniikka), Toimintaterapeutti
050 312 5626
Albertinkatu 18 A, 90100 Oulu
 
Kokemus
Anna-Maiju on terveystieteilijä, jonka kiinnostuksen kohteena on terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ympäristön ja liikunta-aktiivisuuden keinoin. Hänen ydinosaamisalueitaan ovat muun muassa liikunta-aktiivisuuden mittaaminen, liikunta-aktiivisuuden ja terveyden välinen yhteys sekä ihmisten toimintakyvyn arviointi ja tukeminen.

Anna-Maiju on koulutukseltaan filosofian tohtori, terveystieteiden maisteri (pääaineena hyvinvointitekniikka) ja toimintaterapeutti. Väitöskirjassaan Anna-Maiju tutki, miten teknologiaa voidaan hyödyntää nuorten miesten liikunta-aktiivisuuden lisäämisessä. Koulutuskokemusta Anna-Maijulle on kertynyt muun muassa ikä- ja muistiystävällisestä asumisesta.
 
SULJE
Ulla-Maija Luoma
Projektityöntekijä, YTM, tanssinopettaja (amk), fysioterapeutti
ODL Liikuntaklinikka
Albertinkatu 18 A, 2. krs, 90100 Oulu
 
Kokemus
Ulla-Maija työskentelee nuorten hyvinvointia liikunnallisten ja luovien menetelmien avulla edistävässä hankkeessa ODL Liikuntaklinikalla. Toisiin ihmisiin suuntautuneissa työtehtävissä Ulla-Maija on työskennellyt myös aiemmissa ammateissaan. Laaja-alaista osaamista on täydennetty uraohjauksen sekä tanssi- ja liiketerapian perusopinnoilla. Pedagogisen osaamisen varmistaa tanssinopettajan tutkinto ja työskentely eri ikäisten oppilasryhmien parissa sekä viimeistä silausta vaille valmiit yhteiskuntatieteen maisterin opinnot sosiaalipedagogiikan pääaineesta. Ulla-Maijan ydinosaamista ovat ihmisen hyvinvointiin kietoutuvien ilmiöiden laaja-alainen ymmärrys sekä luovuus ja yhdessä tekeminen.
 
SULJE
Heli Lämsä
työhönvalmentaja
ODL Sosiaalinen kuntoutus
044 030 0250
Isokatu 47, 3krs, 90100 Oulu
 
 
SULJE
Miia Länsitie
Tutkija, projektikoordinaattori
ODL Liikuntaklinikka
050 312 5757
Albertinkatu 18 A, 90100 Oulu
 
Kokemus
Miia on terveyden edistämisen ja liikuntalääketieteen laaja-alainen asiantuntija, jonka ydinosaamista on liikunnan vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin eri ikäkausina.

Miia on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri (pääaineena liikuntalääketiede), ammatillinen opettaja, terveystiedon opettaja sekä ensihoitaja ja sairaanhoitaja.
Miia tutkii jatko-opinnoissaan fyysisen aktiivisuuden yhteyttä ikääntyneiden sokeriaineenvaihduntaan sekä sydän- ja verisuonisairauksiin.

Miia on osallistuva kouluttaja, jolla on koulutuskokemusta niin lasten, nuorten, työikäisten kuin ikääntyneidenkin fyysisestä aktiivisuudesta ja terveydestä.
 
SULJE
Tiina Nylander
Liikuntalääketieteen ja yleislääketieteen erikoislääkäri, LL
ODL Liikuntaklinikka
Erityisosaaminen
rasitusvammat
(08) 313 2154
Albertinkatu 18 A, 90100 Oulu
 
Kokemus
Tiina toimii ODL Liikuntaklinikalla erikoislääkärinä. Hänellä on monipuolinen koulutus ja kokemus, erityisesti liikuntaan liittyvien ja rasitusvammojen tutkimisessa ja hoidossa. Tiina toimii ylilääkärinä ja liikuntalääketieteen erikoislääkäreiden kouluttajana ODL Liikuntaklinikalla.

Lisäksi hänellä on niin kansallisia kuin kansainvälisiäkin luottamustehtäviä: hän toimii mm. kansainvälisen salibandyliiton lääketieteellisen komitean varapuheenjohtajana. Tiina työskenteli myös miesten lentopallomaajoukkueen lääkärinä vuosina 2006-2010.
 
SULJE
Riikka Piippo
projektikoordinaattori
ODL Sosiaalinen kuntoutus
Erityisosaaminen
Ratkaisukeskeinen työote. Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus. Palveluohjaus. Vammaistyö. Sosiaalihuollon palvelujärjestelmän tuntemus. Valokuvaus. Kuvankäsittelytaidot.
044 734 8583
Isokatu 47, 3krs, 90100 Oulu
 
Kokemus
Riikka on koulutukseltaan sosionomi (AMK) ja hän toimii sosiaalisen kuntoutuksen tiimissä projektikoordinaattorina SoteStartti-hankkeessa (ESR).

Hanketyön lisäksi Riikalla on kokemusta julkisella sektorilla sosiaaliohjaajan työstä yli 10 vuoden ajalta painottuen kehitysvammahuollon ja vammaispalvelun viranhaltijatehtäviin. Lisäksi työkokemusta lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnasta, perhetyöstä ja lastensuojelun tehtävistä. Työkokemusta löytyy myös vammaispuolen asumisyksiköiden ohjaajan tehtävistä, nuoriso-ohjaajan työstä sekä työhönvalmennuksesta. Hän on suorittanut psykoterapeuttiset valmiudet -opinnot sekä valokuvauksen opintoja. Tällä hetkellä Riikka opiskelee ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi.

Vapaa-ajallaan hän nauttii teatteriharrastuksesta, matkustelemisesta, metsälenkeistä ja perheen kanssa puuhailusta.
 
SULJE
Soile Puhakka
Tutkija, FM
ODL Liikuntaklinikka
(08) 313 2154
Albertinkatu 18 A, 90100 Oulu
 
Kokemus
Soile on koulutukseltaan maantieteilijä ja hän on erikoistunut terveys- ja luonnonmaantieteeseen. Väitöskirjassaan hän keskittyy erityisesti vihreän asuinympäristön, luontosuhteen ja liikunnan yhteyden tutkimiseen.

Poikkitieteellinen tutkimus on tullut hänelle tutuksi työskennellessä eritaustaisten ihmisten kanssa. Soile toimii myös tuntiopettajana Oulun yliopiston Maantieteen tutkimusyksikössä ja paikkatietoasiantuntijana tutkimusryhmässään.

Liikuntaosaamista on kerätty harrastusten, erilaisten kurssien ja tällä hetkellä terveysliikunnan opintojen parissa.
Silloin kun Soile ei keskity tutkimukseen tai karttojen tekoon, hän viihtyy luonnossa ja liikuntaharrastusten parissa.
 
SULJE
Riitta Pyky
Projektipäällikkö, palveluesimies
ODL Liikuntaklinikka
Erityisosaaminen
FT, LitM, insinööri (AMK)
050 312 5818
Albertinkatu 18 A, 2. krs, 90100 Oulu
 
Kokemus
Riitta on käytännönläheinen ja poikkitieteinen, terveellisiin elintapoihin ja hyvinvointiin liittyvien tutkimus- ja kehittämishankkeiden moniosaaja. Työskennellyt mm. ikääntyneiden, työikäisten ja nuorten hankkeista. Riitta tutki väitöskirjassaan nuorten miesten liikkumista, liikkumattomuutta ja liikuntaan aktivointia. Työskentelee ODL Liikuntaklinikalla tutkijoiden esimiehenä ja kehittämishankkeen projektipäällikkönä.
 
SULJE
Satu Siirtola
Fysioterapeutti
ODL Liikuntaklinikka
Erityisosaaminen
rasitusvammat, alaraajojen biomekaniikka, lihastasapaino
(08) 313 2154
Albertinkatu 18 A, 90100 Oulu
 
Kokemus
Satu toimii ODL Liikuntaklinikan fysioterapeuttina. Hänellä on pitkä kokemus eri-ikäisten kuntoilijoiden ja urheilijoiden liikuntaan liittyvien vammojen, erityisesti rasitusvammojen syiden selvittelystä, hoidosta ja kuntoutuksesta. Satu on erityisesti perehtynyt alaraajojen biomekaniikan ja lihastasapainon tutkimiseen ja ohjaukseen. Lisäksi hän on erittäin kokenut ja monipuolinen ryhmänvetäjä ja mm. koulutettu pilatesohjaaja.
 
SULJE
Tanja Tanhua
Kehityspäällikkö
Erityisosaaminen
projektinhallinta, kehittämishankkeet, asiantuntijaorganisaatioiden kehittäminen, osallisuuden edistäminen.
Sertifikaatit: IPMA Level D, Laillistettu sosionomi (amk)
 
Kokemus
Tanja on sosiaalialan ja kasvatustieteellisen taustan omaava moniosaaja. Hän on työskennellyt monipuolisesti muun muassa varhaiskasvatuksen, julkishallinnon asiantuntijatehtävien sekä kehittämishankkeiden parissa. Tanja opiskelee tällä hetkellä kasvatustieteen laaja-alaisessa maisterikoulutusohjelmassa Oulun yliopistossa sekä SDO:n Lähiesimiestyön ammattitutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Diakonia- ja yhteisötoiminnan palvelupäällikkönä hän vastaa ODL:n yhteisö- ja vapaaehtoistoiminnan, rahankeräyksen ja avustustoiminnan koordinoinnista sekä palvelulinjalla toimivien diakonisten hankkeiden esimiestyöstä.
 
SULJE
Jaakko Tornberg
Testauspäällikkö, liikuntafysiologi, LitM
ODL Liikuntaklinikka
Erityisosaaminen
sykevaihtelu, kuntotestaus
(08) 313 2154
Albertinkatu 18 A, 90100 Oulu
 
Kokemus
Jaakko on koulutukseltaan liikuntafysiologi (LitM) ja tekee myös väitöskirjaa ODL Liikuntaklinikalle ja Oulun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan aiheenaan sykevaihtelun yhteys fyysiseen aktiivisuuteen.

Jaakko on toiminut aiemmin kuntotestaajana ODL Liikuntaklinikan lisäksi LIKES:llä (Liikunnan- ja kansanterveyden edistämissäätiö) sekä liikunta-alalla tutkijana eri organisaatioissa. Monipuoliseen urheilu-uraan on kuulunut etenkin pikajuoksu, kymmenottelu ja salibandy. Urheiluvalmennuksessa Jaakko on ollut aktiivisesti mukana jo yli kymmenen vuotta.
 
SULJE
Suvi Tuomikoski
projektikoordinaattori (opintovapaalla)
ODL Sosiaalinen kuntoutus
Erityisosaaminen
Työelämän moniottelija. Vuosien aikana kertynyt työkokemus erilaisista töistä antaa laajan perspektiivin asioiden kehittämiseen. Nuorten ja aikuisten parissa tehtävä työ on tullut tutuksi monesta näkökulmasta käsin niin yhteiskunnallisena ilmiönä kuin yksilöiden polkuina. Työllistämiseen liittyvät tekijät ja verkostotuntemus.


Vahvuuksina ja voimavaroina
rohkeus ja halu tarttua toimeen. Yhdessä tekeminen ja dialogisuus. Positiivinen asenne ja myönteinen ote asioihin.
Isokatu 47, 3. krs, 90100 Oulu
 
Kokemus
Suvi on koulutukseltaan restonomi (AMK) ja KM (kasvatuspsykologia). Lisäksi hänellä on myös pedagoginen pätevyys. Lyhytkoulutuksina taustalta löytyvät mm. työhyvinvointivalmentajan, esimiestyön ja tuotekehitystyön opinnot.

Suvi toimii sosiaalisen kuntoutuksen tiimissä projektikoordinaattorina hankkeessa nimeltään SoteStartti (ESR).

Suvin ominta alaa ovat tehtävät, joissa kehitetään uutta ja tarkastellaan olemassa olevaa. Hänellä on kokemusta sekä yksilöiden että ryhmien ohjaamisesta. Hän näkee ihmisen toiminnan takana ja ymmärtää asioiden syy-seuraussuhteista.
 
SULJE
Jaana Ukonaho
Palvelupäällikkö, Diakonia ja sosiaalinen vahvistaminen
ODL Sosiaalinen kuntoutus
Erityisosaaminen
projektijohtaminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, työhyvinvoinnin edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy
 
Kokemus
Jaana on työskennellyt terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen parissa jo yli 15 vuotta. Hänen työuransa koostuu monipuolisista hyvinvoinnin asiantuntija- ja kouluttajatehtävistä, yhteiskunnallisista ilmiöistä, asiakastarpeista ja organisaatioiden kehittämistarpeista johdettujen projektien suunnittelusta ja johtamisesta, sekä nykyisestä palvelupäällikön tehtävästä.

 
SULJE
Outi Uusimäki
Diakonia- ja yhteyspäällikkö
 
Kokemus
Outi on taustaltaan teologian maisteri ja Suomen ev.-lut. kirkon pappi. Lisäksi hän on kouluttautunut kirkon työnohjaajaksi.

Työurallaan Outi on tehnyt asiantuntijatehtäviä sairaalamaailmassa sekä kirkon hallinnossa hiippakuntatasolla henkilöstöhallinnon, rekrytoinnin, viestinnän sekä erilaisten hallinnollisten tehtävien parissa.

Harrastuksissaan Outi yleensä liikkuu tai laulaa.
 
SULJE
Marja Vanhala
Projektipäällikkö, ravitsemusterapeutti, tutkija
ODL Liikuntaklinikka
Erityisosaaminen
ravitsemus, elintavat, ylipaino, syömisen hallinta
(08) 313 2154
Albertinkatu 18 A, 90100 Oulu
 
Kokemus
Marja työskentelee ODL Liikuntaklinikalla ravitsemusterapeuttina ja projektipäällikkönä. Hän ohjaa ja kouluttaa yksilöitä ja ryhmiä sekä tutkii ravitsemuksen ja elintapojen yhteyksiä. Erityisesti Marjan vahvuusalueita ovat ylipainoiset aikuiset, syömisen hallinnan haasteita pohtivat ja urheilevat nuoret, sekä ikääntyvät.
 
SULJE
Tuula Verkasalo
palveluohjaaja
Sosiaalinen kuntoutus
Erityisosaaminen
Työnhakuryhmien (ammatillisen- ja sosiaalisen kuntoutuksen) sisällön suunnittelu, toteutus ja arviointi, henkilökohtaisten ura- ja koulutussuunnitelmien laatiminen, tuettu työllistyminen, sidosryhmäyhteistyö.
Isokatu 47, 2. krs, 90100 OULU
 
Kokemus
Tuula on koulutukseltaan tietojenkäsittelyn tradenomi (AMK). Lisäksi hän on suorittanut työvalmentajan erikoisammattitutkinnon, kuntoutustieteen perusopinnot ja elintapaohjaajan koulutuksen. Tuula on toiminut palveluohjaajana työnhakuryhmissä, joissa tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn parantuminen, sekä jatko-ohjaus asiakkaan tarpeiden mukaan työelämään, opiskelemaan tai terveys-/sosiaalipalveluihin. Hänellä on pitkä kokemus muun muassa te-hallinnon asiantuntijana eri palvelulinjoilla.