PALOMA-osaamiskeskuksen toiminta monipuolistuu ja mukaan tulee uusia toimijoita – ODL integroituu Pohjois-Suomen alueen pysyväksi toimijaksi

21.01.2022

Pakolaisten ja muista vastaavista lähtökohdista tulleiden ihmisten mielenterveyden tukemiseen keskittyvä PALOMA-osaamiskeskus laajentaa toimintaansa. Toimintaan tulee mukaan sekä uusia toimijoita että toimintoja.

”Me THL:ssä tulemme panostamaan erityisesti uuden tutkimustiedon tuottamiseen ja valtakunnalisten palveluiden kehittämistyöhön. Lisäksi kehitämme ja tarjoamme uudenlaisia verkostoitumismahdollisuuksia ammattilaisille ja tuotamme uutta sisältöä osaamiskeskuksen verkkosivuille”, kertoo THL:n projektipäällikkö Johanna Mäki-Opas.

Valtakunnallisesti toimiva PALOMA-osaamiskeskus tarjoaa tukea, tietoa ja työkaluja pakolaistaustaisten ja muista vastaavista lähtökohdista Suomeen muuttaneiden ihmisten mielenterveyden parissa työskenteleville ammattilaisille ja organisaatioille. Toiminnan tavoitteena on edistää mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta ja myös sitä kautta lisätä pakolaistaustaisten ihmisten mielenterveyttä. THL toimii osaamiskeskuksen valtakunnallisena koordinaattorina.

Uudet kumppanit

PALOMA-osaamiskeskuksella on toimintaa kaikilla erityisvastuualueilla (ERVA),  sekä yliopistosairaaloissa että kolmannella sektorilla. Monilla alueilla myös suora asiakastyö on keskeinen osa osaamiskeskuksen toimintaa. Tänä vuonna toimintaa alueilla kehitetään kunkin alueen omien tarpeiden, tavoitteiden ja resurssien mukaisesti.

”Oulun alueella tavoitteena on, että uutena toimijana ODL integroituu pysyväksi osaksi PALOMA-osaamiskeskusta ja tätä kautta synnytetään entistä kokonaisvaltaisempi toimijoiden verkosto Pohjois-Suomen alueelle”, kertoo ODL:n asiantuntija Kaisa-Johanna Yli-Tokola.

Osaamiskeskuksen toiminta myös laajenee kun siihen perustetaan uusia, pysyviä toimintoja, joista vastaavat kolmannen sektorin toimijat. Toiminnassa jo aeimmin mukana olleen MIELI ry:n lisäksi osaamiskeskuksen uusia kumppaneita ovat Oulun Diakonissalaitos ja Helsingin Diakonissalaitoksen psykotraumatologian keskus.  Lisäksi tiiviimpään yhteistyöhön kutsutaan myös muita uusia toimijoita.

”Uusien kumppanien mukaantulo  PALOMA-osaamiskeskuksen toimintaan pysyvästi monipuolistaa toimintaa”, kertoo Johanna Mäki-Opas.

PALOMA-osaamiskeskuksen toiminta on saanut rahoitusta Euroopan unionin sisäasioiden Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) sekä sosiaali- ja terveysministeriön mielenterveysstrategiasta (Mielenterveysstrategia 2020–2030).

    

Lisätietoja:

PALOMA-osaamiskeskus – tukea pakolaistaustaisten mielenterveystyöhön

Kaisa-Johanna Yli-Tokola
asiantuntija, ODL / PALOMA-osaamiskeskus
puh. 044 493 4833
kaisa-johanna.yli-tokola@odl.fi

Johanna Mäki-Opas
projektipäällikkö
puh. 029 524 7948
etunimi.sukunimi@thl.fi