ODL
Siirry ajankohtaisiin

Tutkijoiden yö valtasi Oulun yliopiston käytävät

Liikuntaklinikan RECIPE-tutkimusryhmä oli 29.9. perjantai-iltana mukana Linnanmaalla, kun tutkijoiden yö valtasi Oulun yliopiston käytävät. Tapahtuma kerää vuosittain satoja kävijöitä vauvoista vaareihin yhden illan ajaksi tutustumaan tutkijoiden työhön ja projekteihin erilaisten osallistavien työpajojen avulla.

Liikuntaklinikan työntekijöiden yhdessä arkkitehtien ja informaatiotutkijoiden kanssa järjestämä työpaja edusti RECIPE-hanketta, jossa tarkastellaan kaupunkisuunnittelua terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen keinona esimerkiksi liikuntamahdollisuuksien ja luontokosketuksen tukemisen avulla. Työpajassa ihmiset pääsivät piirtäen ja kirjoittaen kuvaamaan unelmiensa kaupunkia suurelle paperiselle yhteisteokselle. Teoksia valmistui illan aikana itse asiassa kolmekin kappaletta, kun kävijät innostuivat piirtämään oikein urakalla!

Tutkijoiden yö, kuvituskuva.

Piirroksien lisäksi kävijöillä oli tarrojen avulla mahdollisuus merkitä kolmelle eri kokoiselle Oulun keskusta-alueen kartalle heidän mielestään kehitystarpeessa olevia kohteita. Tarroilla merkittiin paikkoja, jotka kaipasivat esimerkiksi lisää leikkimahdollisuuksia, lisää väriä, uutta yhteistoimintaa tai vaikkapa kohteita, joiden toimiminen on jollain tapaa kitkaista. Mahdollista oli tietysti myös ilmaista mielipiteensä avoimesti post-it lapulle kirjoittaen. Työpaja oli hyvin suosittu ja kävijöitä riitti jatkuvasti koko illan ajan. Tarjolla olleita kettukarkkeja tai ODL:n lahjoittamia heijastimia ja purukumeja ei jäänyt jäljelle yhtään kappaletta! Erityisen positiivista oli huomata ihmisten innostus osallistua kaikissa ikäluokissa. Sekä työpajassamme että tapahtumassa yleisestikin vallitsi positiivinen osallisuuden tunnelma. Illan aikana syntyi myös aktiivista keskustelua Oulun kaupungin kehittämisestä, tutkimuksesta, ympäristöstä, terveydestä ja hyvinvoinnista.

Omaan lähiympäristöön ja sen muokkaamiseen/säilyttämiseen liittyvät teemat koskettavat kaikkia ja useimmilta löytyykin jokin mielipide oman lähiympäristönsä kehittämiseen. RECIPE:ssä ja kaupunkisuunnittelun tutkimuksessa tiedostetaankin nykyään asukkaiden osallistamisen tärkeys maankäytön suunnittelussa sosiaalisen kestävyyden takaamiseksi. Kaupunkitila on kuitenkin lopulta jokaisen siellä asuvan ihmisen yhteistä elinympäristöä, ja täten merkittävä tekijä myös terveydelle ja hyvinvoinnille. Tästä syystä asukkailla tulisi olla tasavertaiset mahdollisuudet osallistua julkista kaupunkitilaa koskevien päätösten tekemiseen niin halutessaan. Tutkijoiden yön työpaja näytti meille, että halua ja mielipiteitä kyllä löytyy, kunhan niiden ilmaisemiseen tarjotaan hyvät puitteet.

Tutkijoiden yö, kuvituskuva.

RECIPE

  • RECIPE (01.09.2021–31.12.2024) on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama hanke.
  • Hanketta toteuttavat yhteistyössä Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto, Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto, ODL Säätiö/Liikuntaklinikka, Luonnonvarakeskus ja Filha ry
  • https://recipestn.fi/