ODL
Siirry ajankohtaisiin

ODL tarjoaa tukea, kun tulevaisuus huolettaa

Syksyn myötä moni nuori ja aikuinen on innoissaan uudesta lukuvuodesta, oppiaineista ja kavereista, työstä tai harjoittelusta. Toisaalta monille uuden alkaminen tuo myös haasteita jaksamiseen ja oppimiseen. Osallistuminen opiskeluun voi tuntua vaikealta, jolloin poissaolot oppitunneilta lisääntyvät. Kiusaaminen saattaa vaikeuttaa työhön tai opintoihin osallistumista ja jättää jäljet pitkälle tulevaisuuteen.

Etsivä nuorisotyö tukena haastavien tulevaisuudennäkymien edessä

ODL Etsivä nuorisotyö tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin nuorille. Tavoitteena on, että nuorten ei tarvitse jäädä yksin tulevaisuuden suunnitelmien kanssa. Keskustelut pysyvät nuoren ja nuorisotyöntekijän välisinä. Keskustelutilanne on avoin ja rento.

Työpajatoimintaa nuorille

ODL Nuorten työpaja -toiminta on suunnattu alle 29-vuotiaille, jotka kaipaavat päiviinsä mielekästä ja vaihtelevaa tekemistä, tarvitsevat tukea erilaisissa elämäntilanteissa tai apua opiskelu- tai urasuunnitelmien laatimisessa. Työpajatoimintaan voi osallistua, jos on työttömänä työnhakijana, sairaslomalla tai esimerkiksi kuntoutumassa opintojen tai työelämän polulle.

ODL Nuorten työpaja on niin sanottu seinätön pajaympäristö. ODL:n eri työpajoilla voi kokeilla eri alojen tekemistä esimerkiksi kädentaitojen tai keittiötoiminnan parissa. Pajaympäristössä on mahdollisuus hakea myös vahvistusta hyvinvointiin sekä sosiaalisia taitojen ja itsetuntemuksen harjoitteluun erilaisten ryhmätoimintojen muodossa.

Nuorten työpajatoimintaa on kehitetty uuteen, seinättömään muotoonsa vuoden 2023 aikana nuorten toiveita ja tarpeita kuunnellen. Uutena toimintana mukaan on tullut muun muassa maanantaisin järjestettävä pelipäivä, jolloin voi matalalla kynnyksellä tulla mukaan tutustumaan työpajan toimintaan ja sen vetäjiin. Pajatoimintaan hakeudutaan ja siihen voi tulla tutustumaan ottamalla yhteyttä työpajan palvelukoordinaattoriin.

Joka kymmenes kokee kiusaamista — ODL TukiHelmi tarjoaa jälkihoitoa

Kiusaaminen voi jättää ihmiseen pitkäkestoiset jäljet, jotka vaikuttavat haittaavasti myös kiusaamiskokemuksen jälkeisessä koulu- ja työelämässä. Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen on kehitetty toimintamalleja. Jos kiusaaminen on jo tapahtunut, on tuen tarve myös ilmeinen.

ODL TukiHelmi -toiminnan tavoitteena on vahvistaa kiusaamisesta traumatisoituneiden toimintakykyä sekä osallisuuden kokemusta tarjoamalla matalan kynnyksen apua, vertaistukea sekä traumatietoisesti ja voimavaralähtöisesti toteutettua jälkihoitoa. Toiminta ei rajoitu ainoastaan koulumaailman haasteisiin, vaan toimintaan ovat tervetulleita osallistumaan kaikki kiusaamista kokeneet.

Yksilötoiminta keskittyy luottamuksellisiin keskusteluihin, jotka perustuvat kannustavaan ja hyväksyvään kohtaamiseen. Tavoitteena keskusteluissa on löytää ja vahvistaa yksilön olemassa olevia voimavaroja — kannattelevana tekijänä on oma motivaatio käsitellä kiusaamiskokemusta. Työskentelyssä käytetään ratkaisukeskeistä ja traumainformoitua työotetta. Ryhmätoiminnassa jokainen pääsee etsimään omia työkalujaan omien kokemustensa ja nykyisen olotilansa työstämiseen, sekä tulevaisuuteen suuntautumiseen. Ryhmät ovat suljettuja turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin luomiseksi.

Lue lisää

Etsivä nuorisotyö – ODL ja Nuorten työpajatoiminta – ODL sekä TukiHelmi – ODL